Show simple item record

Electrical properties analysis of epoxy resins with different fillers in temperature and frequency dependence

dc.contributor.advisorKazelle, Jiřícs
dc.contributor.authorHorák, Luděkcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:59Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:59Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHORÁK, L. Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různými plnivy v teplotní a kmitočtové závislosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other111955cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80824
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. Cílem práce je porovnat několik sad vzorků kompozitních epoxidových pryskyřic s různým druhem mikromletých křemenných písků jako plnivem. U daných vzorků je měřena teplotní a kmitočtová závislost relativní permitivity, ztrátového činitele a vnitřní rezistivity.cs
dc.description.abstractPresented master's thesis is focused on studying electroinsulating epoxy resin-based sealings. It describes the chemical composition, production, properties and measuring methods of basic electric quantities of these materials. The aim of the thesis is to compare several sets of samples of composite epoxy resins with different kinds of micro-ground siliceous sand as a filling. The temperature and frequency dependence of relative permittivity, dissipation factor and inner resistivity are measured for given samples.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEpoxidové pryskyřicecs
dc.subjectreaktoplastycs
dc.subjectelektroizolační hmotycs
dc.subjectdielektrikacs
dc.subjectplnivacs
dc.subjectpolyreakcecs
dc.subjectelektrické vlastnostics
dc.subjectdiagnostické metody a měřenícs
dc.subjectpermitivitacs
dc.subjectztrátový činitelcs
dc.subjectrezistivitacs
dc.subjectEpoxy resinsen
dc.subjectthermosetsen
dc.subjectelectrical insulation materialsen
dc.subjectdielectricen
dc.subjectfillersen
dc.subjectpolyreactionen
dc.subjectelectrical propertiesen
dc.subjectdiagnostic techniques and measurementen
dc.subjectpermittivityen
dc.subjectdissipation factoren
dc.subjectresistivityen
dc.titleAnalýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různými plnivy v teplotní a kmitočtové závislostics
dc.title.alternativeElectrical properties analysis of epoxy resins with different fillers in temperature and frequency dependenceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-08-11:09:45cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111955en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:55:56en
sync.item.modts2020.03.31 19:04:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNovák, Vítězslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Čech, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Res, CSc. (člen) Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Proč je vnitřní rezistivita měřena v roce 2018 až od teploty 70 C výše, když v roce 2016 bylo toto měření provedeno v celém teplotním rozsahu? Popište princip impedanční spektroskopie. K čemu jsou měřené materiály vhodné? Jak velký je rozdíl mezi "nejlepším" a "nejhorším" materiálem?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record