Show simple item record

Customer Satisfaction

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorNěmec, Filipcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:35:09Z
dc.date.available2018-10-21T19:35:09Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNĚMEC, F. Spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other109772cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81287
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zhodnocení spokojenosti zákazníků vybrané restaurace za pomoci Porterovy analýzy, SWOT analýzy, analýzy marketingového mixu, shlukové a regresní analýzy a testu kontingence a návrh opatření, která povedou ke zlepšení její úrovně. Práce se dělí na tři základní části - teoretickou, analytickou a návrhovou. První část popisuje teoretická východiska v oblasti spokojenosti zákazníka. Například to, jak se spokojenost měří a jak se zákazník chová. Následná analytická část se zaměřuje na vyhodnocení spokojenosti zákazníků dané restaurace a interpretaci výsledků. V poslední části práce jsou vzhledem k výsledkům analýz navržena nová opatření, která povedou ke zlepšení celkové spokojenosti zákazníků restaurace.cs
dc.description.abstractThe aim of this master thesis is analysing customer satisfaction of restaurant company by Porters analysis, SWOT analysis, marketing mix analysis, cluster and regression analysis and contingency test and draft measures which will lead to improvement of her level. The thesis consists of three parts - theoretical, analytical and proposal. The first part describes theoretical resources in area of customer satisfaction. For example, how satisfaction is measured and how the customer behaves. The aim of practical part is to evaluate the customer satisfaction in the choosen restaurant and interpretation of calculated results. In the last part of this work, there are proposed new disposals in view of results of analysis, which will lead to improvement of total customer satisfaction of the restaurant.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketing služebcs
dc.subjectspokojenost zákazníkacs
dc.subjectchování zákazníkacs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectmarketing of servicesen
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectcustomer behavioren
dc.subjectmarketing Researchen
dc.subjectquestionnaireen
dc.titleSpokojenost zákazníkůcs
dc.title.alternativeCustomer Satisfactionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-15-10:35:58cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109772en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:10:43en
sync.item.modts2021.11.08 12:46:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSehnal, Stanislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Radim Vlček (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno doc. Chlebovský: Kolik peněz celkem vaše návrhy stojí a jaké jsou tržby společnosti? Dokážete odhadnout denní tržby? zodpovězeno Ing. Vlček: Myslíte si, že číšník díky školení bude lepší ve své práci? Nebylo by lepší, propustit zaměstnance a přijmout takové, kteří školení nepotřebují? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record