Show simple item record

Spectrophotometric determination of chlorophyll

dc.contributor.advisorŘezáčová, Veronikacs
dc.contributor.authorRábová, Petracs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:36:44Z
dc.date.available2018-10-21T17:36:44Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationRÁBOVÁ, P. Spektrofotometrické stanovení chlorofylu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other98950cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81399
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na stanovení chlorofylu v listech metodou extrakční spektrofotometrie. Teoretická část přináší informace o fotosyntéze, stresových faktorech či adaptaci rostlin, dále o fotosyntetických pigmentech (zejména chlorofylu-a) a aplikaci spektrofotometrie a dalších metod stanovení chlorofylu. Experimentální část se zaměřuje na nasazení ekotoxikologického testu a především jeho vyhodnocení dvěma nezávislými metodami. Konkrétně se jednalo o stanovení inhibice růstu biomasy a nově o spektrofotometrické stanovení množství chlorofylu. Výsledky mezi sebou navzájem korelují, a proto se stanovení chlorofylu jeví jako vhodné rozšíření obvyklých vyhodnocovacích metod ekotoxikologických testů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on determination of chlorophyll in leaves by the method of extraction spectrophotometry. The theoretical part provides information about photosynthesis, stress factors or plant adaptation, photosynthetic pigments (especially chlorophyll-a) and application of spectrophotometry and other methods of chlorophyll determination. The experimental part is focused on the application of the ecotoxicological test and, above all, it is evaluation by two independent methods. Specifically, it was determination of biomass growth inhibition and newly spectrophotometrical determination of chlorophyll mass. The results correlate with each other, therefore, the determination of chlorophyll seems to be an appropriate extension of usual evaluation methods of ecological tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFotosyntézacs
dc.subjectchlorofylcs
dc.subjectfotosyntetické pigmentycs
dc.subjectLemna minorcs
dc.subjectspektrofotometriecs
dc.subjectPhotosynthesisen
dc.subjectchlorophyllen
dc.subjectphotosynthetic pigmentsen
dc.subjectLemna minoren
dc.subjectspectrophotometryen
dc.titleSpektrofotometrické stanovení chlorofylucs
dc.title.alternativeSpectrophotometric determination of chlorophyllen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2019-10-01-09:59:41cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid98950en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 12:56:35en
sync.item.modts2021.11.10 12:19:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVavrčíková, Veronikacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala klíčové výsledky své diplomové práce. Po té komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record