Show simple item record

Desing of modular gripper end effector for robot handling

dc.contributor.advisorKnoflíček, Radekcs
dc.contributor.authorFajt, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:16Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:16Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationFAJT, P. Návrh konstrukce modulárního úchopného zařízení jako koncového efektoru pro manipulaci se součástkami pomocí robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109173cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81422
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá koncovými efektory, jejich druhy, vlastnostmi a návrhem. V teoretické části je stručně popsán průmyslový robot a provedeno rozdělení koncových efektorů. V části věnující se průzkumu trhu jsou uvedeny vybrané produkty dostupné na trhu, jejich vlastnosti a porovnání. Praktická část se věnuje návrhu koncových efektorů, konstrukci jednotlivých prvků a provedení kontrolních výpočtů. Jednotlivá řešení jsou poté porovnána a vyhodnocena. Na závěr práce je uvedena stručná analýza rizik a odhad nákladů na výrobu jednoho koncového efektoru.cs
dc.description.abstractThe main aims of this bachelors thesis are end effectors, their species, properties and construction. In theoretical part there is briefly described industrial robot and distribution of end effectors is done. In part that is about market research there are said chosen products that are available on market, their properties and comparison. Practical part is dedicated to design of end effectors, construction of individual parts and control calculations. Individual solutions are compared and evaluated. At the end of the thesis there is brief analysis of risks and estimated cost of production of one end effector.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPrůmyslový robotcs
dc.subjectkoncový efektorcs
dc.subjectkonstrukce koncového efektorucs
dc.subjectchapadlocs
dc.subjectIndustrial roboten
dc.subjectend effectoren
dc.subjectconstruction of end effectoren
dc.subjectgripperen
dc.titleNávrh konstrukce modulárního úchopného zařízení jako koncového efektoru pro manipulaci se součástkami pomocí robotucs
dc.title.alternativeDesing of modular gripper end effector for robot handlingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:39cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109173en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:59:27en
sync.item.modts2020.03.31 06:18:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMarek, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)cs
but.defencePrezentace - Úvod - Cíle práce - Teoretická rešerše - Porovnání trhu - Návrh koncových efektorů (základ, prsty, prizmatické úchopy, krytování) - Vyhodnocení a porovnání navržených konstrukcí Student seznámil členy komise s výsledky své bakalářské práce a odpověděl na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise: - Jakým způsobem jsou odepínány pasivní magnetické efektory? - Je vhodný vámi navržený materiál pro manipulaci s výkovnkem? Student odpověděl na otázky členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record