Show simple item record

Design of tool turret for CNC lathe

dc.contributor.advisorTůma, Jiřícs
dc.contributor.authorVelič, Samuelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:21Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:21Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVELIČ, S. Konstrukce revolverové hlavy pro CNC soustruh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109036cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82067
dc.description.abstractPráca na tému Konštrukcia revolverovej hlavy pre CNC sústruh je rozdelená do rešeršnej, výpočtovej a konštrukčnej časti. Rešerš má za úlohu uviesť čitateľa do problematiky automatickej výmeny nástrojov. Sú v nej tiež opísané úkony, ktoré musí revolverová hlava zvládnuť a mechanizmy, pomocou ktorých sú tieto úkony uskutočnené. Vo výpočtovej časti je nadimenzovaný priemer hriadeľa sústavy, určené minimálne momentové charakteristiky pohonu a navrhnuté ložiská sústavy. Posledná konštrukčná časť vychádza z tej výpočtovej. Pomocou údajov získaných z výpočtovej časti je podľa normy DIN 8869 navrhnutý 3D model revolverovej hlavy diskového typu, ktorý je doplnený výkresovou dokumentáciou vybraných dielov.cs
dc.description.abstractBachelor thesis describes the design of tool turret for CNC lathe and is divided into the search, computation and construction part. The purpose of the search is to introduce the reader to the issue of automatic tool exchange. It also describes the actions that the turret has to handle and the mechanisms by which these actions are performed. The calculation part deals with the diameter of the shaft of system, specified minimum torque characteristics of the drive and the design bearings of the system. The construction part is based on the computations. Using the data obtained from the computational part is according to the norm DIN 8869 designed the 3D model of the turret, type disc, which is completed with drawing documentation of selected parts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRevolverová hlavacs
dc.subjectservomotorcs
dc.subjectCNC sústruhcs
dc.subjectkonštruovanie hriadeľacs
dc.subjectzásobník strojacs
dc.subjectindexovanie nástrojovcs
dc.subjectTool turreten
dc.subjectservomotoren
dc.subjectCNC latheen
dc.subjectconstruction of shaften
dc.subjectmagazine of machineen
dc.subjectindexing of toolsen
dc.titleKonstrukce revolverové hlavy pro CNC soustruhcs
dc.title.alternativeDesign of tool turret for CNC latheen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-25-08:24:03cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109036en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:29:38en
sync.item.modts2020.03.31 23:57:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePavlík, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)cs
but.defencePrezentace: - Cíle práce - Obsah - Dynamický výpočet soustav - Výpočet řezných sil - Dimenzování hradel - Návrh hlavy - Aretace soustavy - Uložení hřídele - Závěr Student seznámil členy komise s výsledky své bakalářské práce a odpověděl na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise: - Kontrolujete aretační kolík proti střihu? - Má aretační kolík možnost spasování při montáži? - Řešil jste referenční polohy? - Uvažoval jste cenu zařízení? Student odpověděl na otázky členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record