Show simple item record

Rationalization of technology for the production of aluminum parts focused on cutting tools

dc.contributor.advisorChladil, Josefcs
dc.contributor.authorLangpaul, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:33:21Z
dc.date.available2019-04-03T22:33:21Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationLANGPAUL, J. Racionalizace technologie výroby hliníkových součástí se zaměřením na nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109740cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82072
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá racionalizací technologie výroby vybrané součásti. Úvodní část práce obsahuje seznámení s firmou STROJTEX a stručný popis dané součásti. V následující kapitole je proveden rozbor současné výrobní technologie, včetně popisu využitých technologií. Závěrečná část práce je věnována návrhu racionalizačního opatření a ekonomickému zhodnocení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with rationalization of production technology of selected komponent. The first part contains a brief introduction of the company Strojtex and description of the product. The following section is an analysis of existing manufacturing technology. Finally there has been developed a new technological proces and economical evalutation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjecthliníkcs
dc.subjecttechnologie výrobycs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectmachiningen
dc.subjectaluminiumen
dc.subjectproduction technologyen
dc.subjectanalysisen
dc.titleRacionalizace technologie výroby hliníkových součástí se zaměřením na nástrojecs
dc.title.alternativeRationalization of technology for the production of aluminum parts focused on cutting toolsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-13-15:20:55cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109740en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:07:49en
sync.item.modts2021.11.12 18:06:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalivoda, Milancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Ve své závěrečné práci uvádíte sestavenou sadu nástrojů. Z jakých materiálů jsou tyto nástroje vyrobeny. 2. Dle jakého dokumentu a jakým principem se provádí třídění pracovišť, nejenom co se týče strojů. 3. Materiál hliník, popř. jeho některé slitiny, se vyznačují dobrou elektrickou vodivostí. Zkuste uvést některé případy tohoto využití, nemusí to spadat jen do strojírenství. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Proč byla k zahloubení použita sloupová vrtačka? 2. Jak bylo realizované upinání obrobku? 3. Třídění technologického postupu. 4. V čim je rozdil mezi duraly a siluminy? 5. Jaké další technologie lze použít pro výrobu prezentované součásti? 6. Jake jsou naklady na implementace nové technologii? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record