Show simple item record

Production of steel structures of halls

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorOndráček, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:22Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:22Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationONDRÁČEK, P. Výroba ocelových konstrukcí hal [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108717cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82122
dc.description.abstractBakalářská práce uceleným způsobem pojednává o výrobě ocelových konstrukcí hal. V úvodní kapitole seznamuje s výhodami a nevýhodami ocelových konstrukcí, jejich základním rozdělením, jednotlivými typy konstrukcí a jejími částmi. V dalších kapitolách pak uvádí jednotlivé fáze výroby ocelových konstrukcí hal od počátečního návrhu a jednání s investorem přes přípravu výroby, samotnou výrobu až po konečnou montáž. U výrobního procesu jsou popsány možné varianty používaných metod. Popis postupu montáže je doplněn o nejčastější prvky opláštění hal. V praktické části je popsána výroba a montáž konkrétní ocelové konstrukce ve vybraném výrobním závodě. Součástí je též problematika rozpočtování s uvedením jednotlivých položek, majících vliv na konečnou cenu zakázky.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the production of steel constructions of halls in a complex way. The introductory chapter introduces the advantages and disadvantages of steel constructions, their basic distribution, individual types of constructions and their parts. The following chapters describe the individual phase production of steel constructions of halls, from initial design and negotiations with the investor, through preparation of production, production itself, to final assembly. In the production process are described possible variants of the methods used. Description of the assembly procedure is complemented by the most common cover elements of the hall. The practical part describes the production and installation of a specific steel construction in a selected production plant. The part of the bachelor´s thesis is also the issue of budgeting with indication the individual items that affect the final price of the contract.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHalacs
dc.subjectnávrh konstrukcecs
dc.subjectocelová konstrukcecs
dc.subjectdělení materiálucs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjecttryskánícs
dc.subjectpovrchová úprava kovůcs
dc.subjectmontážcs
dc.subjectrozpočet.cs
dc.subjectHallen
dc.subjectdesign of the structureen
dc.subjectsteel constructionen
dc.subjectmaterial divisionen
dc.subjectweldingen
dc.subjectblastingen
dc.subjectsurface treatment of metalsen
dc.subjectassemblyen
dc.subjectbudget.en
dc.titleVýroba ocelových konstrukcí halcs
dc.title.alternativeProduction of steel structures of hallsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-13-15:15:17cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108717en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:04:44en
sync.item.modts2020.04.01 01:07:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořák, Jaromírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Požární odolnost kovové konstrukce. 2. Rozměry hal. 3. Měření mřížkovou metodou.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record