Show simple item record

A Perpetual Glass Ceiling? The Position of Women in the ICT Sector

dc.contributor.advisorEllederová, Evaen
dc.contributor.authorSobina, Anastasiiaen
dc.date.accessioned2019-04-04T05:44:42Z
dc.date.available2019-04-04T05:44:42Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSOBINA, A. Permanentní skleněný strop? Pozice žen v oblasti ICT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other111834cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82131
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je prozkoumat postavení žen v sektoru informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT). Práce analyzuje nízké zastoupení žen v profesích ICT a v ICT firmách. Dále se zabývá hypotézou o ženách čelících takzvanému „skleněnému stropu“, který brání ženám a menšinám získat pozice na vyšší úrovni založené na stereotypech a předsudcích. Teoretická část této práce se skládá z následujících témat: role žen v historickém vývoji počítačů, seznam některých nejvýznamnějších žen v oboru informatiky, důvody pro nedostatečné zastoupení specialistů ženského pohlaví v ICT, koncepce „skleněného stropu“ a popisu současné situace v Evropě, konkrétně v České republice, kde tato data doplňují statistické informace organizace Czechitas. Informace byly shromážděny studiem literatury a analýzou studií souvisejících s daným tématem. V empirické části této práce byl proveden kvalitativní a kvantitativní výzkum. Data byla shromážděna prostřednictvím dotazníkového šetření a rozhovorů.en
dc.description.abstractThe purpose of this Bachelor’s thesis is to examine women’s position in the ICT sector. This thesis analyses the low representation of women in the ICT professions and in the ICT companies. It also deals with the hypothesis that females are facing a so-called “glass ceiling” that prevents women and minorities from obtaining upper-level positions, basing on stereotypes and prejudices. The theoretical part of this thesis consists of the following topics: the role of women in the historical development of computers, the list of some of the most outstanding females in the computer science world, the reasons for under-representation of female specialists in the ICT sector, the concept of “glass ceiling” and the description of the current situation in Europe, specifically in the Czech Republic, which is also complemented by the research statistics of the Czechitas organization. The information was collected by studying literature and analysing studies related to the topic. In the empirical part of this thesis, qualitative and quantitative research was conducted. The data were gathered by means of a questionnaire survey and interviews.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectskleněný stropen
dc.subjectsektor informačních a komunikačních technologiíen
dc.subjectnedostatečné zastoupení ženen
dc.subjectinformační technologieen
dc.subjectnerovnost mezi pohlavímien
dc.subjectpředměty STEMen
dc.subjectstereotypyen
dc.subjectgenderová studiaen
dc.subjectovlivňující faktoryen
dc.subjectženy specialistkyen
dc.subjectglass ceilingcs
dc.subjectICT sectorcs
dc.subjectunder-representation of womencs
dc.subjectITcs
dc.subjectgender inequalitycs
dc.subjectSTEMcs
dc.subjectstereotypescs
dc.subjectgender studiescs
dc.subjectinfluential factorscs
dc.subjectfemale specialistcs
dc.titlePermanentní skleněný strop? Pozice žen v oblasti ICTen
dc.title.alternativeA Perpetual Glass Ceiling? The Position of Women in the ICT Sectorcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-15-09:30:37cs
thesis.disciplineAngličtina v elektrotechnice a informaticecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazykůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid111834en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:16:10en
sync.item.modts2019.05.18 16:44:46en
dc.contributor.refereeŽouželková Bartošová, Marieen
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record