Show simple item record

determination of kinetic parameter of reactions using DSC

dc.contributor.advisorJan, Vítcs
dc.contributor.authorKopecký, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:34:11Z
dc.date.available2018-10-21T20:34:11Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOPECKÝ, J. Určení kinetických parametrů reakcí pomocí DSC měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108613cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82329
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá DSC měřením a výpočtem kinetických parametrů. V teoretické části je nejprve stručně popsána alotropie železa a poté popis samotné DSC analýzy. Práce také obsahuje rozdělení a odvození isokonverzních metod pro výpočet aktivační energie. V experimentální části je provedena série měření čistého železa připraveného metodou Cold Spray. V práci je zkoumán vliv deformace na Curieho teplotu magnetické přeměny v -Fe a transformace > v Fe. Pro transformaci > je vypočtena aktivační energie pro různé stupně deformace. Stupeň deformace je sledován kanálovacím kontrastem.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals with DSC measurments a calculation of kinetic parameters. In the theoretical part, iron alotropy is briefly described, followed by a description of the DSC analysis itself. The thesis also includes division and derivation of isoconversional methods for calculating the activation energy. In the experimental part, a series of measurments is perfomed on pure iron prepared by Cold Spray method. In the paper the influence of deformation on the Curie temperature of the magnetic transformation in -Fe and transformation > is investigated. The activation energy is calculated for transformation > for different degrees of deformation. The degree of deformation is monitored by channeling contrast.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAlotropiecs
dc.subjectFecs
dc.subjectDSCcs
dc.subjectKissingerova metodacs
dc.subjectaktivační energiecs
dc.subjectAllotropyen
dc.subjectFeen
dc.subjectDSCen
dc.subjectKissinger methoden
dc.subjectactivation energyen
dc.titleUrčení kinetických parametrů reakcí pomocí DSC měřenícs
dc.title.alternativedetermination of kinetic parameter of reactions using DSCen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-14-08:49:29cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108613en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:52:10en
sync.item.modts2020.03.31 00:30:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKouřil, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (předseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Zelený, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record