Show simple item record

Hydraulic solution of the wide - range runner of the impeller

dc.contributor.advisorHaluza, Miloslavcs
dc.contributor.authorSmíšek, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:25:30Z
dc.date.available2019-04-04T03:25:30Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSMÍŠEK, T. Hydraulické řešení širokopásmového oběžného kola čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other105826cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82412
dc.description.abstractCílem diplomové práce je provedení návrhu oběžného kola čerpadla. Klasický návrh oběžného kola probíhá na jeden návrhový bod, ve kterém je předpokládán nejčastější chod čerpadla. Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu čerpadla, jehož krycí a nosný disk jsou navrhovány každý na jiný návrhový bod a následné porovnání výsledků obou metod návrhu.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to design the pump impeller. The classical design of the impeller is made for one operating point, in which pump is assumed to operate most of the time. The aim of this diploma thesis is to design a pump, whose pump cover and pump drive discs are designed for each other operating point and then compare the results of both design methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOdstředivé čerpadlocs
dc.subjectoběžné kolo čerpadlacs
dc.subjectnávrhový bodcs
dc.subjectúčinnostcs
dc.subjectcharakteristika čerpadlacs
dc.subjectCentrifugal pumpen
dc.subjectpump impelleren
dc.subjectoperating pointen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectperformance characteristicen
dc.titleHydraulické řešení širokopásmového oběžného kola čerpadlacs
dc.title.alternativeHydraulic solution of the wide - range runner of the impelleren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-14-14:19:35cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid105826en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:24:25en
sync.item.modts2020.03.31 23:01:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePochylý, Františekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jan Melichar, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Jan Nevěřil (člen) Ing. Iva Svobodová (člen) Ing. Aleš Skoták, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s diplomovou prací na téma Hydraulické řešení širokopásmového oběžného kola čerpadla. Pro zadané parametry provedl návrh oběžného kola čerpadla s požadavkem na lineární průběh plochy. Následně vyhotovil výpočetní síť v softwaru TurboGrid a jako řešič použil řešič CFX. Sestrojil grafické závislosti měrné energie a účinnosti na průtoku. V závěru představil dosažené hodnoty. Diplomant zodpověděl na dotazy týkající se analýzy proudového pole uvnitř kanálu oběžného kola. Dále se student zamyslel nad ovlivněním prouděním ve spirálním tělese vlivem nerovnoměrného rychlostního kola na výstupu z oběžného kola. Rovněž na dotaz zmínil velikost poklesu účinnosti pro jiné parametry návrhu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record