Show simple item record

Production of planetary gear set model on 3D FDM printer

dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorMagdon, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:40:42Z
dc.date.available2019-04-04T04:40:42Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMAGDON, J. Výroba modelu planetové převodovky na 3D FDM tiskárně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108306cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82450
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem planetové převodovky a následnou výrobou modelu s vyuţitím technologie Fused Deposition Modeling (FDM). V první části je popsán výrobní proces pomocí aditivních technologií, zaměřený především na technologii FDM, spolu s vlastnostmi materiálů pouţívaných při této technologii, dále teorie planetových převodů s jejich praktickým vyuţitím. Druhá část je věnována výrobě modelu planetové převodovky, která je navrţena s ohledem na moţnosti FDM tiskárny. Jednotlivé díly byly vymodelovány v 3D programu Autodesk Inventor Professional 2016. Na závěr je výrobek zhodnocen po technické i ekonomické stránce.cs
dc.description.abstractThis Bachelor's Thesis is looking into designing of a planetary gearbox then subsequent production with using the Fused Deposition Modeling (FDM) technology. The first part describes the production process using additive technologies, focusing mainly on FDM technology with properties of materials used in this method, then the theory of planetary gears with their practical use. The second part is devoted to production of model planetary gearbox, which is designed with regard to possibilities of FDM printer. Single parts were designed in 3D programme Autodesk Inventor Professional 2016. Finally the product is evaluated technically and economically.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrapid prototypingcs
dc.subjectfused deposition modelingcs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectABScs
dc.subjectplanetová převodovkacs
dc.subjectinventorcs
dc.subjectrapid prototypingen
dc.subjectfused deposition modelingen
dc.subject3D printingen
dc.subjectABSen
dc.subjectplanetary gearboxen
dc.subjectinventoren
dc.titleVýroba modelu planetové převodovky na 3D FDM tiskárněcs
dc.title.alternativeProduction of planetary gear set model on 3D FDM printeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:50cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108306en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:29:57en
sync.item.modts2020.03.31 22:11:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeProkeš, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jakou metodu by jste použil pro tisk malých modelů s vysokými detailemi ? 2. Jakým způsobem jste ověřoval mechanické vlastnosti planetového převodu? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record