Show simple item record

Assessment of fatty acids in processed cheese

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorMitra, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:46Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:46Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMITRA, M. Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other108096cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83241
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá stanovením mastných kyselín vo vzorkách tavených syrov, vyrobených na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. V teoretickej časti sú charakterizované lipidy a mastné kyseliny. Následne je rozoberaná problematika výroby, rozdelenia a zloženia prírodných a tavených syrov. Záver teoretickej časti je zameraný na stanovenie mastných kyselín, čiže na ich extrakciu a samotné stanovenie pomocou plynovej chromatografie. V experimentálnej časti bol porovnávaný obsah mastných kyselín v siedmich vzorkách tavených syrov na základe pôsobenia rôznych teplôt a dôb počas ich výroby. Pre extrakciu tuku sa použila metóda ČSN EN ISO 1735. Pre esterifikáciu bola použitá metóda s metanolovým roztokom hydroxidu draselného. Samotné stanovenie metylesterov mastných kyselín bolo realizované pomocou plynovej chromatografie s plameňovo-ionizačným detektorom. Na základe porovnávania so štandardmi bolo vo vzorkách identifikovaných 17 mastných kyselín.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with determination of fatty acids in samples of processed cheeses made at Tomas Bata University in Zlín. In the theoretical part, lipids and fatty acids are characterized. Subsequently, the issue of production, distribution and composition of natural and processed cheeses is discussed. The conclusion of the theoretical part is focused on the assessment of fatty acids, i.e. their extraction and the determination by gas chromatography. In the experimental part, the fatty acid content of the seven samples of processed cheese was compared on the basis of different temperatures and the time of their production. The ČSN EN ISO 1735 method was used for extraction of fat. The method with methanolic potassium hydroxide solution was used for esterification. The determination of fatty acid methyl esters alone was accomplished by gas chromatography with a flame ionization detector. Based on the comparison with the standards, 17 fatty acids were identified in the samples.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttavené syrycs
dc.subjectlipidycs
dc.subjectmastné kyselinycs
dc.subjectGC-FIDcs
dc.subjectprocessed cheeseen
dc.subjectlipidsen
dc.subjectfatty acidsen
dc.subjectGC-FIDen
dc.titleStanovení mastných kyselin v tavených sýrechcs
dc.title.alternativeAssessment of fatty acids in processed cheeseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2018-06-19-13:58:57cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108096en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:11:29en
sync.item.modts2019.05.18 21:51:13en
dc.contributor.refereeSýkora, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record