Show simple item record

Voltage profile regulation in LV distribution systems by means of OLTC equipped distribution transformer and series transformers based on distributed monitoring data

dc.contributor.advisorDrápela, Jiřícs
dc.contributor.authorHála, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:58Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:58Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHÁLA, T. Řízení velikosti napětí v NN síti pomocí distribučních a linkových transformátorů na základě distribuovaného měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110889cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84269
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá řízením velikosti napětí v sítích NN s ohledem na nárůst distribuované výroby zejména pak obnovitelných zdrojů energie. Obsahuje rešerši o stávajícím stavu sítí nízkého napětí. Následuje návrh řešení nově vzniklého stavu spočívající v nasazení OLTC distribučního transformátoru a v případě složitější topologie nasazení sériového transformátoru napětí, které budou součástí konceptu Smart Grid. V této práci je rozebrána také problematika měření a přenosu dat. Jako druhá část je popis vybraných řídících strategií a jejich simulace. Pro potřebu simulací je zde popsán návrh modelů jednotlivých prvků soustavy v prostředí PSCAD. Z těchto prvků byla sestavena testovací síť a na ní byly odzkoušeny jednotlivé scénáře simulací.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis discusses two major topics. The first one is the control size of the voltage in LV networks in regard to the increase in distributed generation concered to renewable energy sources. The study contains a review focused on the current state of low voltagegrid followed by a proposal for the solution of the oncoming state. The solution is identified as a deploying OLTC distribution transformer. In the case of more complex topology is deployed a series voltage transformer. Both methods are part of the Smart Grid. The thesis also analyzes the issue of the data measurement and data transmission. The second part of the thesis consists of the description of selected control strategies and their simulations. The design of individual system elements in the PSCAD is described. From these elements, a test network was constructed and tested the individual simulation scenarios.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSítě nízkého napětí; regulace napětí; Smart Grid; Obnovitelné zdroje energie; distribuční transformátor; OLTCcs
dc.subjectsériový transformátor napětícs
dc.subjectPSCADcs
dc.subjectLow Voltage Griden
dc.subjectVoltage Controlen
dc.subjectSmart Griden
dc.subjectRenewable Energy Sourcesen
dc.subjectDistribution Transformeren
dc.subjectOLTCen
dc.subjectSeries Transformeren
dc.titleŘízení velikosti napětí v NN síti pomocí distribučních a linkových transformátorů na základě distribuovaného měřenícs
dc.title.alternativeVoltage profile regulation in LV distribution systems by means of OLTC equipped distribution transformer and series transformers based on distributed monitoring dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-08-29cs
dcterms.modified2018-08-30-13:18:02cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110889en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:56:44en
sync.item.modts2020.03.31 19:56:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeTopolánek, Davidcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí diplomovou prací na téma Řízení velikosti napětí v NN síti pomocí distribučních a linkových transformátorů na základě distribuovaného měření. S posudky seznámil komisi vedoucí práce doc. Drápela. Student odpověděl na dotazy oponenta a jeho připomínky k práci. Dr. Ptáček a doc. Drápela měli doplňující dotaz k topologii sítě, na který student odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record