Recent Submissions

 • Určování počasí podle snímků oblaků 

  Kukaň, Tomáš
  Hlavním cílem této práce bylo vytvořit aplikaci schopnou předpovědět nastávající počasí na základě fotografie oblak s využitím konvolučních neuronových sítí. V této práci jsou popsané kategorie oblak a jejich odpovídající ...
 • Zabezpečený vzdálený přístup a správa počítačů 

  Heško, Peter
  Nasadzovanie a správa vzdialených systémov so sebou prinášajú niekoľko problémov. Ich administratíva a monitorovanie je oveľa rýchlejšie a finančne efektívnejšie, ak je vykonávané na diaľku, ako keď je nutný fyzický prístup ...
 • Simulátor IED s podporou komunikace GOOSE 

  Ládr, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření simulátoru IED pracujícího jako publisher protokolu IEC 61850-GOOSE. Pro dosažení tohoto cíle byla použita knihovna libIEC61850. V rámci práce bylo naimplementován emulátor zařízení ...
 • Ověřování správnosti herních prostředí pomocí davu autonomních agentů 

  Heindlová, Tina
  Tato práce se věnuje práci s enginem Enfusion a jak s ním začít pracovat. Popisuje, jak v něm vytvořit minihru pro seznámení s enginem. Dále je zde navržen a popsán algoritmus zpětného navrácení, který byl použit pro detekci ...
 • Koaliční hry v dynamickém multiagentním prostředí 

  Hamran, Peter
  Podstatou tejto bakalárskej práce bolo implementovať algoritmus na zostavenie schopných koalícií v multiagentnom systéme. Pod pojmom schopných koalícií rozumieme koalície, ktoré nie sú v superaditívnom prostredí, čiže ...
 • Přizpůsobení uživatelského rozhraní zařízením v Liquid.js 

  Knetl, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci Komplementárního zobrazení aplikací vytvořených pomocí webového frameworku Liquid.js. Úvodní část shrnuje a popisuje myšlenku tzv. "Liquid software" a JavaScriptového ...
 • Prediktivní modelování v jazyce Python 

  Duda, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s oborem dolování dat a procesu získávání dat z databází. Uvádí nejdůležitější postupy prováděné při dolování. Následně jsou jednotlivé techniky použity v případové studii implementované ...
 • Návrh úsporných IoT senzorů a sítě chytré domácnosti 

  Chmelařová, Gabriela
  Práce pojednává o nalezení vhodného řešení při konstrukci úsporných IoT senzorů pro domácí síť. Řešení se zabývá návrhem  a sestrojením zařízení provozovaných na bateriích, s účelem zajištění jejich dlouhodobého provozu. ...
 • Koaliční hry v dynamickém multiagentním prostředí 

  Hamran, Peter
  Podstatou tejto bakalárskej práce bolo implementovať algoritmus na zostavenie schopných koalícií v multiagentnom systéme. Pod pojmom schopných koalícií rozumieme koalície, ktoré nie sú v superaditívnom prostredí, čiže ...
 • Systém pro nabízení domácích produktů 

  Doubek, Daniel
  Tato práce se zabývá zejména návrhem, implementací a testováním informačního systému, který bude sloužit k prodeji domácích produktů. Je určen primárně pro malopěstitele a malochovatele, kterým vznikají přebytky a rádi by ...
 • Klasifikace dokumentů pomocí analýzy obsahu 

  Borčík, Filip
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou dokumentov podľa rodiny štandardov ISO/IEC 27000. Poukazuje na potrebu, ale aj problémy klasifikovania v korporátnom prostredí. Práca taktiež implementuje systém pre klasifikáciu dokumentov ...
 • Analýza síťových bezpečnostních hlášení 

  Dobeš, Erik
  Cílem této práce je nalézt v síťových bezpečnostních hlášeních skupiny IP adres, které byly detekovány ve stejných či velmi podobných, časových úsecích. Práce představuje algoritmus, jenž data z bezpečnostních hlášení ...
 • Rozšíření webového prohlížeče pro analýzu stránek 

  Navrátil, Rostislav
  Cílem téhle práce je vytvořit rozšiřující modul webové prohlížeče se zaměřením na technologií WebExtensions. Rozšiřující modul umožní uživateli odeslat detaily o aktuálně zobrazené webové stránce a jejím textovém obsahu ...
 • Modul pro sledování znalostí uživatelů pro Kanboard.org 

  Válka, Jan
  Cílem této práce je vytvoření modulu, pro sledování znalostí stávající uživatelů aplikace Kanboard. Podstatou tohoto modulu je ohodnotit schopnosti zaměstnanců a přidělit jim štítky. Na základě těchto atributů je tu dále ...
 • Spolupráce více uživatelů v rozšířené realitě na iOS 

  Jurczyk, Adam
  Cílem této práce bylo vytvoření řešení, které by umožňovalo spolupráci více uživatelů ve sdílené rozšířené realitě. Navržené řešení umožňuje více uživatelům úpravu virtuálních objektů a interakci s nimi ve 3D sdílené scéně ...
 • Extrakce obličeje zakrytého maskou 

  Križka, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá viacerými spôsobmi na extrakciu maskovanej tváre za pomoci terahertzového a infračerveného žiarenia. Pre vyriešenie problému bola vytvorená špeciálna databáza fotografií dvanástich ľudí podľa ...
 • Generování projevu kožního onemocnění do syntetických otisků prstů z generátoru SFinGe 

  Wildmann, Radek
  Práce se zabývá tématem generování projevů kožních onemocnění, lupénky a suspenzační kolagenózy do synteticky generovaných otisků prstů. V rámci této práce je nejdříve toto téma teoreticky rozebráno, je navržena implementace ...
 • Rozpoznání typů a re-identifikace vozidel s použitím pokročilých metod extrakce příznaků 

  Doseděl, Ondřej
  Práce se zabývala analýzou a následným vylepšením metod užívaných k rozpoznávání typů vozidel a jejich re-identifikace. Navržená metoda může být využita jak pro rozeznání, tak pro re-identifikaci. Byla založena na používání ...
 • Detekce objektů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Paníček, Andrej
  Táto práca sa zaoberá detekciou objektov pomocou hlbokých neurónových sietí. V rámci riešenia som upravil, implementoval a natrénoval dobre známy model kaskádových neuró- nových sietí MTCNN tak aby dokázal vykonávať detekciu ...
 • Implementace interpretu jazyka pro matematické výpočty 

  Kobelka, Martin
  Cílem práce je navrhnout nový programovací jazyk, který umožňuje efektivní zápis  matematických výpočtů, implementovat demonstrační interpret zpracovávající vhodně zvolenou podmnožinu tohoto jazyka a navrhnout pro něj ...

View more