Show simple item record

Application for Big Data

dc.contributor.advisorHruška, Tomášcs
dc.contributor.authorBlaho, Matúšcs
dc.date.accessioned2020-06-23T07:16:43Z
dc.date.available2020-06-23T07:16:43Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBLAHO, M. Aplikace pro Big Data [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114562cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84960
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá popisom a analýzou konceptu Big Data a ich spracovaním a využitím v procese podpory rozhodovania. Navrhované spracovanie vychádza z konceptu MapReduce navrhnutého pre spracovanie Big Data. Teoretická časť tejto práce z veľkej časti, pojednáva o systéme Hadoop, ktorý poskytuje implementáciu tohoto konceptu. Jeho pochopenie je kľúčovou vlastnosťou pre správny návrh aplikácií spúšťaných v tomto systéme. Práca tiež obsahuje návrh konkrétnych aplikácií na spracovanie Big Data. V implementačnej časti práce sa nachádza popis správy systému Hadoop, popis implementácie aplikácií MapReduce a popis ich testovania nad testovacími sadami dát.cs
dc.description.abstractThis work deals with the description and analysis of the Big Data concept and its processing and use in the process of decision support. Suggested processing is based on the MapReduce concept designed for Big Data processing. The theoretical part of this work is largely about the Hadoop system that implements this concept. Its understanding is a key feature for properly designing applications that run within it. The work also contains design for specific Big Data processing applications. In the implementation part of the thesis is a description of Hadoop system management, description of implementation of MapReduce applications and description of their testing over data sets.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBig Datacs
dc.subjectPodpora rozhodvaniacs
dc.subjectHadoopcs
dc.subjectMapReducecs
dc.subjectHDFScs
dc.subjectBig Dataen
dc.subjectDecision Supporten
dc.subjectHadoopen
dc.subjectMapReduceen
dc.subjectHDFSen
dc.titleAplikace pro Big Datacs
dc.title.alternativeApplication for Big Dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:52cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid114562en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:20:00en
sync.item.modts2021.11.12 14:35:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBartík, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A). Otázky u obhajoby: Specifikujte, od jak velkého objemu dat se již jednoznačně vyplatí používat Big Data a kdy naopak klasické zpracování dat. cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record