Journal of Forensic Engineering


Časopis je recenzovaným, veřejně dostupným periodikem, publikujícím pro znalce z technických a ekonomických oborů a oblasti inženýrství rizik.
Časopis vychází 4× ročně a je vydáván Akademickým nakladatelstvím CERM, s.r.o.

The journal is the only publicly available and reviewed periodical in the Czech Republic publishing for experts in technical and economic fields and risk engineering.
The journal is issued four times a year and is published by Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Šéfredaktor / editor in chief: Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D.
Zástupce šéfredaktora / deputy to the editor in chief: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Homepage: http://www.sinz.cz/

Collections in this community

Recent Submissions

 • Dvojí přístup znalce k posouzení havárie stavby 

  Mikš, Lubomír (Akademické nakladatelství CERM, 2023-04-04)
  Článek ukazuje, jak důležité je podrobné a přesné hodnocení všech dostupných dokumentů a zjištěných skutečností, aby znalec nedošel k chybnému závěru posudku. Současně zdůrazňuje úlohu vlastníka ...
 • Zkoušky pevnosti a životnosti karoserie osobního automobilu a jejich dopad na provozní bezpečnost 

  Zdražil, Květoslav (Akademické nakladatelství CERM, 2023-05-15)
  Práce se zabývá zkouškami karoserie osobního automobilu, které se úzce vztahují k bezpečnosti posádky vozu, případně ostatních účastníků silničního provozu. Při těchto testech je kvazistaticky simulována situace při nárazech ...
 • Počítačová simulace zranění chlapce na zadním sedadle osobního vozidla 

  Pavlata, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2023-05-04)
  Příspěvek se zabývá využitím moderních simulačních technik s podporou sw VPS (Virtual Performance System) a škálovatelnýho biomechanickým modelem lidského těla Virthuman při řešení silniční nehody s těžkým zraněním ...
 • Nejvýznamnější cenotvorné faktory kulturních památek s rezidenční funkcí v Olomouci 

  Brandejs, David; Klika, Pavel; Francová, Klára (Akademické nakladatelství CERM, 2023-05-15)
  Jednou z nejvýznamnějších součástí kulturního dědictví a bohatství každéhonároda jsou kulturní památky. Jak již bylo uvedeno v prvním článku tétosérie, který byl zveřejněn v časopise „Soudní inženýrství“ s názvem:„Architektonický ...
 • Vliv použití výstražného trojúhelníku za snížené viditelnosti na rychlost projíždějících vozidel 

  Rak, Martin; Tmejová, Tereza; Bilík, Tomáš; Jelínek, David; Bradáč, Albert; Nouzovský, Luboš (Akademické nakladatelství CERM, 2023-05-18)
  Tento článek se zabývá vlivem použití výstražného trojúhelníku v reálné dopravní situaci za snížené viditelnosti tmou. Předmětem zkoumání je změna rychlosti projíždějících vozidel v souvislosti ...
 • Analýza rizik vzdáleného řízení pomocí metody STPA 

  Skokan, Adam; Vanžura, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
  Autonomní vozidla jsou v posledních letech diskutované téma, a to nejen mezi odborníky a vývojáři, ale i mezi obecnou populací. Jejich příchod a postupná implementace do dopravní infrastruktury slibuje četné přínosy, mimo ...
 • Architektonický styl není příliš významným cenotvorným faktorem 

  Brandejs, David; Klika, Pavel; Francová, Klára (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
  Architektonický styl, sloh nebo směr je vlastnost stavby, která diferencuje a identifikuje identitu každé této entity z hlediska architektonické struktury, pozoruhodnosti nebo historie. Jednou z nejvýznamnějších součástí ...
 • Základný prieskum budov poškodených vojnou 

  Nič, Milan (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
  Návrh postupu pri základnom prieskume budov poškodených vojnou na Ukrajine, pre základnú požiadavku č. 1 Mechanická odolnosť a stabilita (Nariadenie EP a RADY EÚ č. 305/2011 a Eurokódy). Návrh Základnej prehliadky konštrukcie ...
 • Dvacet let metody RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) 

  Lacko, Branislav; Doskočil, Radek (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
  Článek připomíná historii existence metody RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) v průběhu více než 20 let jejího používání, což je současně jeho hlavním cílem. V jednotlivých kapitolách článek představuje historii metody, její ...
 • Kontrola a verifikace znaleckých posudků jednoho soudního znalce 

  Sadílek, Augustin (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
  V tomto příspěvku chce autor ve zcela anonymizované podobě na příkladu několika znaleckých posudků jednoho soudního znalce, které mu byly zaslány ke kontrole a verifikaci jejich správnosti, poukázat na příklad kvality ...
 • Problematika forenzní digitální identifikace vozidel 

  Rak, Roman; Kopencová, Dagmar; Felcan, Miroslav (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
  Základním předmětem příspěvku je problematika digitální identifikace vozidla, využitelná zejména pro forenzní, technické a administrativně správní účely. Příspěvek vychází z tříletého výzkumu nově vyrobených vozidel v ...
 • Inovativní přístupy v oblasti výcviku a hodnocení řidičského chování jednotek HZS s využitím řidičského simulátoru 

  Děcký, Petr; Brummerová, Katarína; Klečková, Sára; Trepáčová, Martina; (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
  Tento článek vychází z dat získaných při naplňování TAČR projektu, jehož cílem bylo ověření vhodnosti pokročilého simulátoru nákladního vozidla pro výcvik strojníků Hasičského záchranného sboru a následné vypracování manuálu ...
 • Management rizik v mezinárodních standardech pro systémy managementu 

  Veselý, Josef; Martincová, Jana Victoria; Khateb, Fabian (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
  Situaci krátké historie ve firmách lze charakterizovat jako téměř nepřetržitý sled krizí. Velké firmy většinou vlastní dostatečně účinné nástroje, jak jim čelit, v podobě implementovaných metod managementu rizik. Článek ...
 • II. Mezioborový kongres. Dopravní úrazovost. Znalectví v České republice 

  Vojtíšek, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
  V roce 2022 se konal již druhý ročník Mezioborového kongresu Dopravní úrazovost, znalectví v České republice. Článek popisuje historii vzniku této odborné akce a podává zprávu o průběhu akce v roce 2022
 • Road Traffic Accidents in Uganda 

  Balunywa, Ali (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
  Accidents occur all over the world in different forms, caused by many factors. Like many developing countries, the rates of accidents are on the rise. I was motivated to write this article to create awareness and also to ...
 • Nové předpisy od 21. 6. 2022 do 3. 12. 2022 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
 • Empirické výpočty v analýze silničních nehod – případová studie 

  Mikulec, Roman; Motl, Jakub; Semela, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
  Simulační programy jsou nejrozšířenějším prostředkem, používaným v rámci analýzy a rekonstrukce silničních nehod. Výsledky simulačního výpočtového modelování by měly být ve shodě s empirickými výpočty, které je vhodné ...
 • Zátěžový test organizace aneb jak jsme na tom z hlediska připravenosti na krize 

  Pejčoch, Jaroslav (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
  Zátěžový test organizace je prostředek k tomu, jak získat odpověď na jednoduchou otázku „Jak jsme na tom?“ pro případ nějaké krizové situace. Do veřejného povědomí pronikl tento termín v souvislosti s havárií na japonské ...
 • Názor dlouholetého čtenáře 

  Furík, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2023 

  Bradáč, Albert; Polák, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12)
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny v oceňování nemovitostí, které přináší novela oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. k 1. lednu 2023.

View more