Journal of Forensic Engineering


Časopis je recenzovaným, veřejně dostupným periodikem, publikujícím pro znalce z technických a ekonomických oborů a oblasti inženýrství rizik.
Časopis vychází 4× ročně a je vydáván Akademickým nakladatelstvím CERM, s.r.o.

The journal is the only publicly available and reviewed periodical in the Czech Republic publishing for experts in technical and economic fields and risk engineering.
The journal is issued four times a year and is published by Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Šéfredaktor / editor in chief: Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D.
Zástupce šéfredaktora / deputy to the editor in chief: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Tajemník redakce / editorial secretary: Ing. Zuzana Balgová, Ph.D.
ISSN: 1211-443X
Homepage: http://www.sinz.cz/

Collections in this community

Recent Submissions

 • Zkušenosti s novou právní úpravou znalecké činnosti z pohledu Státního pozemkového úřadu 

  Sadílek, Augustin; Vala, Vlastimil; Mačurová, Eva; Hakl, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  V tomto příspěvku bychom se chtěli stručně podělit o roční zkušenosti Státního pozemkového úřadu s aplikací nové právní úpravy znalecké činnosti ve znalecké praxi znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, kteří pro ...
 • Technická príčina cestnej dopravnej nehody – jej vymedzenie a určenie 

  Furík, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  Analýza cestných dopravných nehôd je komplexnou technickou disciplínou, v rámci ktorej v prípade akejkoľvek cestnej dopravnej nehody ako skúmaného deja platí, že ju dokážeme rámcovo opísať odpoveďami na tri základné otázky, ...
 • Nové předpisy do 24. 4. 2022 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
 • Postup při zpracování znaleckého posudku práce s daty 

  Kledus, Robert; Bradáč, Albert; Semela, Marek; Maxera, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a navazující předpisy k provedení tohoto zákona přinesly celou řadu změn v oblasti znalectví. Nová právní úprava přináší mj. i podrobnější úpravu postupu ...
 • Systém ukazovateľov ekonomickej bezpečnosti prevádzkovateľa verejnej autobusovej dopravy 

  Prievozník, Pavol; Strelcová, Stanislava (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  Podnik sa považuje za ekonomicky bezpečný ak si udržuje stabilitu svojich podnikových procesov, ktoré uskutočňuje na dennej báze. Podnikové krízy sú nevyhnutnými fázami životného cyklu podnikov, pretože podniky, rovnako ...
 • Nová verze inteligentního tachografu 

  Kledus, Robert; Koutník, Ondřej; Doleželová, Štěpánka (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  Článek reaguje na vydání specifikací inteligentního tachografu 2. verze a představuje vybrané podstatné změny. Dále jsou v obecné rovině zmíněny i obecné specifikace požadavků na tachografy, které je v některých případech ...
 • Ke smlouvě o dílo (2. část) 

  Marek, Karel; Knotek, Stanislav (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  Zachování existence lidské společnosti, a tím spíše její rozvoj, se neobejdebez dalších investic. Stačí zmínit aktuální výzvy v podobě rekonstrukcea budování dopravní infrastruktury, řešení energetické budoucnosti,mohutný ...
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2022 

  Bradáč, Albert; Polák, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny v oceňování nemovitostí, které přináší novela oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. k 1. lednu 2022.
 • Tornádo – způsob odhadu nákladů při totální likvidaci nemovitosti 

  Cupal, Martin; Čech, Josef; Doležalová, Monika; Hlavinková, Vítězslava; Klika, Pavel; Vařechová, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek navazuje na text uveřejněný v 3. čísle ročníku 2021 o postupu při odhadování škod způsobených tornádem na nemovitém majetku. Vzhledem k velké různorodosti postižení stavebních objektů byly vady a poškození roztříděny ...
 • Aktuálně ke stavu znalecké činnosti v ČR na začátku roku 2022 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  V příspěvku je shrnuta korespondence autora s ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Blažkem ze začátku roku 2022.
 • Ke smlouvě o dílo 

  Marek, Karel; Knotek, Stanislav (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Zachování existence lidské společnosti, a tím spíše její rozvoj, se neobejde bez dalších investic. Stačí zmínit aktuální výzvy v podobě rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury, řešení energetické budoucnosti, mohutný ...
 • Prognostická případová studie – selhání železničního mostu Výtoň – Smíchov 

  Procházka, Jan; Procházková, Dana (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek obsahuje prognostickou studii, která se zabývá selháním důležitého železničního mostu v Praze. Uvádí možné příčiny selhání mostu a dopady nejhoršího scénáře selhání mostu. V závěru navrhuje seznam opatření, aby ...
 • Využitelnost dat EDR pro analýzu silničních nehod 

  Nouzovský, Luboš; Kostěncová, Veronika; Frydrýn, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  S novými metodami analýzy silničních nehod a modernizací dokumentační techniky pro zajištění dostatečné a zároveň kvalitní formy podkladového materiálu přichází možnost užití elektronických nehodových dat (též data EDR). ...
 • Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti 

  Pospíšilová, Dagmar; Daňková, Alena; Frič, Jindřich; Pospíšil, Karel (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Mateřské školy se postupně vyvinuly od zařízení pro hlídání dětí ke svébytnému článku vzdělávacího systému. Děti zde získávají základní sociální dovednosti a připravují se na školní vzdělávání. Zde se vytvářejí základy ...
 • Fuzzy přísup k hodnocení rizik 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek se zabývá využitím fuzzy logiky, jakožto vhodného nástroje pro podporu hodnocení rizik v procesu řízení rizik. Nejprve jsou stručně představeny tradiční přístupy k hodnocení rizik, stejně jako základní teoretická ...
 • Nové předpisy do 15. 12. 2021 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
 • Úvodní slovo šéfredaktorky 

  Martincová, Jana Victoria (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
 • Použití kryptografie v soustavě tachografu 

  Koutník, Ondřej; Doleželová, Štěpánka (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek se zabývá kryptografií v kontextu tachografů a silniční nákladní dopravy. Podstatou tachografu je zaznamenávat činnosti řidičů. Neoprávněným zásahem do této vozidlové soustavy lze dosáhnout výhod pro řidiče nebo ...
 • Nové předpisy do 10. 10. 2021 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
 • Příspěvek k analýze stavu znalecké činnosti v ČR v roce 2021 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  V příspěvku je analyzován tristní vývoj počtu znalců v ČR v poslední době, zejména po přijetí nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, jeho příčiny a způsob nápravy.

View more