Journal of Forensic Engineering


Časopis je recenzovaným, veřejně dostupným periodikem, publikujícím pro znalce z technických a ekonomických oborů a oblasti inženýrství rizik.
Časopis vychází 4× ročně a je vydáván Akademickým nakladatelstvím CERM, s.r.o.

The journal is the only publicly available and reviewed periodical in the Czech Republic publishing for experts in technical and economic fields and risk engineering.
The journal is issued four times a year and is published by Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Šéfredaktor / editor in chief: prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Zástupce šéfredaktora / deputy to the editor in chief: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Tajemník redakce / editorial secretary: Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D.
ISSN: 1211-443X
Homepage: http://www.sinz.cz/

Collections in this community

Recent Submissions

 • Využití pokročilých metod dokumentace místa dopravní nehody policií ČR 

  Stáňa, Ivo; Rybka, Jindřich; Novák, Milan; Bucsuházy, Kateřina (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Bezchybná, přesná dokumentace místa dopravní nehody je jedním z hlavních předpokladů a vstupních údajů pro technicky přijatelnou analýzu nehodového děje. Základními prostředky, které poskytují ucelenou informaci o místě ...
 • Přehled konferencí 2019 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • Specifičnost komunikace policistů s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek 

  Kopencová, Dagmar (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Příspěvek je zaměřen na bezpečnou komunikaci příslušníků Policie České republiky s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek. Úkolem příslušníků policie je udržovat veřejný pořádek, prověřovat a vyšetřovat trestnou ...
 • Rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem vztaženo k problematice oceňování objektů 

  Ledvoňová, Monika; Pejchal, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Projektové dokumentace, ať už se jedná o projektovou dokumentaci jakéhokoliv stupně, je velmi vítanou pomůckou při získávání podkladů, potřebných pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru při oceňování objektů. ...
 • Zdanění znalecké činnosti 

  Semerád, Pavel; Grásgruber, Miloš; Semerádová, Lucie (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Příspěvek se zabývá zdaněním příjmů znalců – fyzických osob – ve zdaňovacích obdobích 2018 a 2019. Cílem příspěvku je navrhnout vhodný postup zdaňování znalecké činnosti. K naplnění stanoveného cíle a bližšímu vysvětlení ...
 • Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery 

  Fait, Petr; Čech, Josef; Král,Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito úsporami velice úzce souvisí problematika tepelných mostů. Článek popisuje nebezpečí vyplývající z tepelných mostů vyskytujících se u staveb způsobené výrazně ...
 • Nové předpisy (8. 2. 2019 – 4. 6. 2019) 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti a soudním inženýrství 

  Rak, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Pro potřeby analýzy rizik a zajišťování bezpečnosti jsou definovány základní termíny jako je jev, událost, děj, stav, situace. K dalším významným pojmům patří pojmy rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, rovnováha ...
 • Predikcia budúceho vývoja podniku z pohľadu právnej úpravy účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike 

  Bartošová, Viera (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  The paper is one of the scientific research VEGA outputs, concerning with the evaluation of the financial situation of businesses and non-profit organizations under the conditions of the Slovak Republic, including the ...
 • Výsledky nedestruktivních metod podporují rozhodování o riziku 

  Procházková, Dana; Svoboda, Václav (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Současné poznání fyziky a technologií ukazuje, že stav materiálů technických zařízení, komponent i celých technických děl je ovlivňován podmínkami, ve kterých jsou provozovány a také časem, který plyne od jejich zhotovení. ...
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 3. 2019 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • 120 let Vysokého učení technického v Brně 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • XI. ročník konference JuFoS 2019 

  Jandásková, Tereza; Hrdlička, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Článek pojednává o konání XI. ročníku ročník doktorské konference JuFoS 2019. Konala se na půdě Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně dne 11.4.2019. Letošního ročníku konference se zúčastnilo 34 účastníků z České a Slovenské ...
 • Znalecké standardy AZO 

  Vyskočil, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • Úvodní slovo šéfredaktora 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • Eco Driving – příspěvek k podpoře ekologické dopravy 

  Schmeidler, Karel; Maršálková, Kateřina (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  V posledních dekádách vznikly v rámci evropské vědecko-technické spolupráce účinné přístupy k ekologizaci dopravy, zvýšení její efektivnosti a zejména bezpečnosti. Po ověřovacích testech a pilotních studiích, které ukázaly ...
 • Nové knihy 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
 • Recenze knihy „Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych“ 

  Ptáček, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych; Leon Prochowski, Jan Unarski, Wojciech Wach, Jerzy Wicher; 3. doplněné vydání; ISBN 978-83-2016-1940-9; Cena 73,50 zł, formát B5, 360 s., 238 obrázků, 29 tabulek
 • Historie technické normalizace po roce 1949 

  Urbánek, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvek z č. 1/20151) a zabývá se vývojem technické normalizace po roce 1949. Kromě historických údajů se článek zabývá také základními pojmy a právními předpisy souvisejícími s technickou ...
 • Problémy, chyby a zvláštnosti určení EES 

  Becke, Manfred; Šachl, Jindřich (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Analytici nehod často používají k výpočtu střetových rychlostí hodnoty EES (Energy Equivalent Speed, ekvivalentní energetická rychlost). Stanovení hodnot EES ale vede mnohdy k problémům nebo chybám. Tento článek se věnuje ...

View more