Journal of Forensic Engineering


Časopis je recenzovaným, veřejně dostupným periodikem, publikujícím pro znalce z technických a ekonomických oborů a oblasti inženýrství rizik.
Časopis vychází 4× ročně a je vydáván Akademickým nakladatelstvím CERM, s.r.o.

The journal is the only publicly available and reviewed periodical in the Czech Republic publishing for experts in technical and economic fields and risk engineering.
The journal is issued four times a year and is published by Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Šéfredaktor / editor in chief: Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D.
Zástupce šéfredaktora / deputy to the editor in chief: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Tajemník redakce / editorial secretary: Ing. Zuzana Balgová, Ph.D.
ISSN: 1211-443X
Homepage: http://www.sinz.cz/

Collections in this community

Recent Submissions

 • Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti 

  Pospíšilová, Dagmar; Daňková, Alena; Frič, Jindřich; Pospíšil, Karel (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Mateřské školy se postupně vyvinuly od zařízení pro hlídání dětí ke svébytnému článku vzdělávacího systému. Děti zde získávají základní sociální dovednosti a připravují se na školní vzdělávání. Zde se vytvářejí základy ...
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2022 

  Bradáč, Albert; Polák, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny v oceňování nemovitostí, které přináší novela oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. k 1. lednu 2022.
 • Prognostická případová studie – selhání železničního mostu Výtoň – Smíchov 

  Procházka, Jan; Procházková, Dana (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek obsahuje prognostickou studii, která se zabývá selháním důležitého železničního mostu v Praze. Uvádí možné příčiny selhání mostu a dopady nejhoršího scénáře selhání mostu. V závěru navrhuje seznam opatření, aby ...
 • Využitelnost dat EDR pro analýzu silničních nehod 

  Nouzovský, Luboš; Kostěncová, Veronika; Frydrýn, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  S novými metodami analýzy silničních nehod a modernizací dokumentační techniky pro zajištění dostatečné a zároveň kvalitní formy podkladového materiálu přichází možnost užití elektronických nehodových dat (též data EDR). ...
 • Tornádo – způsob odhadu nákladů při totální likvidaci nemovitosti 

  Cupal, Martin; Čech, Josef; Doležalová, Monika; Hlavinková, Vítězslava; Klika, Pavel; Vařechová, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek navazuje na text uveřejněný v 3. čísle ročníku 2021 o postupu při odhadování škod způsobených tornádem na nemovitém majetku. Vzhledem k velké různorodosti postižení stavebních objektů byly vady a poškození roztříděny ...
 • Aktuálně ke stavu znalecké činnosti v ČR na začátku roku 2022 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  V příspěvku je shrnuta korespondence autora s ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Blažkem ze začátku roku 2022.
 • Ke smlouvě o dílo 

  Marek, Karel; Knotek, Stanislav (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Zachování existence lidské společnosti, a tím spíše její rozvoj, se neobejde bez dalších investic. Stačí zmínit aktuální výzvy v podobě rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury, řešení energetické budoucnosti, mohutný ...
 • Úvodní slovo šéfredaktorky 

  Martincová, Jana Victoria (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
 • Fuzzy přísup k hodnocení rizik 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek se zabývá využitím fuzzy logiky, jakožto vhodného nástroje pro podporu hodnocení rizik v procesu řízení rizik. Nejprve jsou stručně představeny tradiční přístupy k hodnocení rizik, stejně jako základní teoretická ...
 • Nové předpisy do 15. 12. 2021 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
 • Použití kryptografie v soustavě tachografu 

  Koutník, Ondřej; Doleželová, Štěpánka (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek se zabývá kryptografií v kontextu tachografů a silniční nákladní dopravy. Podstatou tachografu je zaznamenávat činnosti řidičů. Neoprávněným zásahem do této vozidlové soustavy lze dosáhnout výhod pro řidiče nebo ...
 • Nové předpisy do 10. 10. 2021 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
 • Příspěvek k analýze stavu znalecké činnosti v ČR v roce 2021 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  V příspěvku je analyzován tristní vývoj počtu znalců v ČR v poslední době, zejména po přijetí nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, jeho příčiny a způsob nápravy.
 • Tornádo – odhad nákladů na obnovu obecního nemovitého majetku 

  Cupal, Martin; Čech, Josef; Doležalová, Monika; Hlavinková, Vítězslava; Klika, Pavel; Vařechová, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  V článku je stručně popsán postup při mimořádné výzvě – odhadu části materiálních škod na rozsáhlém území jižní Moravy. S ohledem na klimatické změny však lze očekávat, že z „mimořádného“ se může stát „běžné“. Znalec by ...
 • Analýza příčného přemístění vozidel typu SUV na mokrém povrchu vozovky 

  Mikulec, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  Jízdní limity moderních vozidel jsou neustále posouvány vlivem inovace v oblastech konstrukce vozidel, pneumatik a systémů jízdní stability. V rámci analýzy silničních nehod je nutná znalost jízdních limitů vozidel, a to ...
 • Oprava vztahu pro výpočet rychlosti motocyklu na základě délky stop sunutí 

  Ciępka, Piotr (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  Článek se zabývá ověřením vzorce uvedeného v publikaci Colyna Glynna a Denise P. Wooda s názvem Metody rekonstrukce nehod motocyklů – rychlost podle deformace vozidla a vzdálenosti sunutí motocyklu. Článek byl publikován ...
 • Rizika spojená s kritickými vlakovými a autobusovými nádražími 

  Procházková, Dana; Procházka, Jan (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  Článek se zabývá problematikou rizik spojených s vlakovými a autobusovými nádražími, která patří do kritické infrastruktury. Na základě výsledků systematického více než desetiletého výzkumu sestavuje nástroj pro řízení ...
 • Gentrifikace 

  Pokorná, Sofie (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  Gentrifikace je socio-kulturně-ekonomickou transformací deprivované oblasti v centrální části města. Jedná se o proces, kdy přicházejí do oblasti tzv. pionýři, kteří čtvrť pozvednou z pohledu kulturního. V oblasti začnou ...
 • Big data jako nástroj pro determinaci temporálního a prostorového chování realitního trhu 

  Skovajsa, Štěpán (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  Tento článek vysvětluje efektivitu v kontextu realitního trhu, jak k neefektivitě přispívá neznalost trhu a díky tomu i například špatně provedený odhad tržní ceny. Poukazuje také na nedostatek vědeckých podkladů ohledně ...
 • BIM a vize automatického oceňování (dopravních) staveb, inspirace projekty FEHRL 

  Pospíšil, Karel (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11)
  Zavádění BIM (Building Information Modelling, Informační modelování staveb) do stavební praxe s sebou přináší a přinese řadu nových možností v zacházení s informacemi o stavbách, které jsou či postupem času budou k dispozici. ...

View more