Show simple item record

Protection of Citizens before and during the Nuclear Accidents

dc.contributor.advisorMika, Otakar Jiřícs
dc.contributor.authorČervinka, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:34:52Z
dc.date.available2018-10-21T17:34:52Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationČERVINKA, P. Ochrana obyvatelstva před a při radiační havárii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other19141cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8875
dc.description.abstractTato práce se zabývá ochranou obyvatelstva před a při radiační havárii. V první části je popsáno jaké nebezpečí představují radiační havárie. Dále jsou uvedeny zdroje rizika a klasifikace havárií v jaderných elektrárnách. Je uvedena legislativa ČR týkající se této oblasti a zásady ochrany obyvatelstva. Součástí této práce je stručná studie havárie v Černobylu a návrh kapesní příručky pro obyvatelstvo.cs
dc.description.abstractThis work is concerned with protection of citizens before and during the nuclear accidents. There is described what threat is nuclear accident in first part of this work. Next are noted sources of risk and classification of accidents in nuclear plants. There is mentioned legislature of Czech Republic in this area and principles of protection of citizens. Part of this work is a short study of Chernobyl accident and a concept of pocket guide for citizens.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOchrana obyvatelstvacs
dc.subjectRadiační haváriecs
dc.subjectJaderná elektrárnacs
dc.subjectČernobylcs
dc.subjectProtection of citizensen
dc.subjectNuclear accidentsen
dc.subjectNuclear planten
dc.subjectChernobylen
dc.titleOchrana obyvatelstva před a při radiační haváriics
dc.title.alternativeProtection of Citizens before and during the Nuclear Accidentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-26cs
dcterms.modified2009-06-26-14:25:42cs
thesis.disciplineKrizové řízení a ochrana obyvatelstvacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid19141en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:58:24en
sync.item.modts2021.11.12 15:13:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHradil, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaromír Novák, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen) prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se student vyjádřil k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programOchrana obyvatelstvacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record