Show simple item record

Low Cycle Fatigue of Magnesium Alloy AZ91

dc.contributor.advisorJuliš, Martincs
dc.contributor.authorJulišová, Martinacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:10:18Z
dc.date.available2019-11-27T20:10:18Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationJULIŠOVÁ, M. Nízkocyklová únava hořčíkové slitiny AZ91 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other19166cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9099
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zjišťováním únavových charakteristik lité hořčíkové slitiny AZ91 po zkouškách nízkocyklové únavy za pokojové teploty. Jako experimentální materiál byly použity vzorky připravené technologií squeeze casting a to ve stavu litém bez tepelného zpracování a dále ve stavu po rozpouštěcím žíhání. V průběhu měření byly získány křivky cyklického zpevnění/změkčení a křivky únavové životnosti v závislosti na způsobu tepelného zpracování. Bylo provedeno fraktografické pozorování lomových ploch zkušebních tyčí. Pro studium byly použity metody světelné mikroskopie a rastrovací elektronové mikroskopie.cs
dc.description.abstractThe objective of the present study is to investigate the fatigue characteristics of cast magnesium alloy AZ91 after low–cycle fatigue tests at the indoor temperature. Squeeze casting specimens in both non–thermal treatment cast state and in solution annealing state were used as the experimental materials. Cyclic hardening/softening and fatigue life curves were obtained from the tests varying according to the way of thermal treatment. This bachelor thesis includes also fracture tests of specimens. Light microscopy and scanning electron microscopy were used for the investigation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectslitina hořčíku AZ91cs
dc.subjectsqueeze castingcs
dc.subjectnízkocyklová únavacs
dc.subjectcyklické zpevněnícs
dc.subjectcyklické změkčenícs
dc.subjectfraktografiecs
dc.subjectmagnesium alloy AZ91en
dc.subjectsqueeze castingen
dc.subjectlow–cycle fatigueen
dc.subjectcyclic hardeningen
dc.subjectcyclic softeningen
dc.subjectfractographyen
dc.titleNízkocyklová únava hořčíkové slitiny AZ91cs
dc.title.alternativeLow Cycle Fatigue of Magnesium Alloy AZ91en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:14cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid19166en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:17:43en
sync.item.modts2021.11.22 21:39:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePodrábský, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. ( ) (předseda) prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. ( ) (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ( ) (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. ( ) (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. ( ) (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. ( ) (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record