Show simple item record

Power line transfer function generator

dc.contributor.advisorMlýnek, Petrcs
dc.contributor.authorVlček, Josefcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:52:42Z
dc.date.available2019-04-03T22:52:42Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVLČEK, J. Generátor přenosových funkcí silnoproudých vedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52125cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9464
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá datovou komunikací přes rozvody silnoproudého vedení (PLC). Je zde popsána technologie PLC, její základní rozdělení, současné možnosti využití, zdroje rušení a typy modulací. Rozebírá základní parametry přenosového vedení, pomocí kterých je možné vytvořit náhradní model vedení dvěma různými způsoby, matematickým modelem s vícecestným šířením signálu nebo pomocí dvojbranu s kaskádními parametry. Praktická část obsahuje měření přenosové funkce na různých topologiích. Změřené hodnoty jsou porovnány s numerickými modely. Dále byl vytvořen generátor přenosové funkce, který napodobuje vlastnosti reálné distribuční sítě.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with data communication over powerline (PLC). It describes the PLC technology, its basic division, the current opportunity to use, the sources of interference and the types of modulation. It analyzes the basic parameters of transmission line by means of which it is possible to create the equivalent transmission line model in two different ways either the mathematical model with multipath propagation or by using two-port with cascade parameters. The practical part contains measurement transfer function on different topologies. The measured values are compared with the numerical models. Furthermore, the transfer function generator was created which simulates the properties real distribution network.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectkomunikace přes rozvody silnoproudého vedenícs
dc.subjectparametry přenosového vedenícs
dc.subjectpřenosová funkcecs
dc.subjectgenerátor přenosové funkcecs
dc.subjectPLCen
dc.subjectpoweline communicationen
dc.subjectparameters of transmisson lineen
dc.subjecttransfer functionen
dc.subjecttransfer function generatoren
dc.titleGenerátor přenosových funkcí silnoproudých vedenícs
dc.title.alternativePower line transfer function generatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-18-08:11:10cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid52125en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:58:27en
sync.item.modts2021.11.22 23:32:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMartinásek, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Vajsar, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Růčka (člen)cs
but.defenceJak probíhalo měření přenosových charakteristik, bylo měření provedeno vícekrát z důvodu chyb měření? Čím je způsobena velká odlišnost naměřených hodnot a teoretických hodnot u topologie 6 (cca od 6MHz)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record