Show simple item record

Study of biocompatible polymers degradation

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorOborná, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:47:44Z
dc.date.available2019-04-03T22:47:44Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationOBORNÁ, J. Studium degradace biokompatibilních polymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other19065cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9676
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na sledování degradace biokompatibilních polymerů. Sledovanými kopolymery byly kopolymer poly(mléčné-co-glykolové kyseliny) a polyethylenglykolu a tyto kopolymery upravené kyselinou itakonovou. V této práci byl ověřen optimální analytický postup pro sledování degradace zkoumaných kopolymerů. Degradace biokompatibilních polymerů probíhala při teplotě 37 °C v prostředí fosfátového pufru při pH = 7,4. Pro stanovení produktů degradace byla použita vysoko účinná kapalinová chromatografie s UV-VIS detekcí pomocí diodového pole. Pro stanovení změny molekulové hmotnosti polymerního řetězce po degradaci byla použita gelová permeační chromatografie s refraktometrickým detektorem.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on biocompatible polymers degradation study. Both poly(D,L-lactic-co-glycolic acid)-g-polyethyleneglycol-g-poly(D,L-lactic-co-glycolic acid) copolymers and their forms modified with itaconic acid were monitored. This work verified the optimal analytical procedure for monitoring the degradation of investigated copolymers. Bio-degradation of polymers occured at 37 °C in phosphate buffer with pH=7.4. High performance liquid chromatography with UV-VIS detection of diode-array type was used for determation of the degradation products. Gel permeation chromatography with refractive index detector was used for the assesment of the change of molecular weight polymer chain after the degradation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdegradacecs
dc.subjectpolymerycs
dc.subjectdegradationen
dc.subjectpolymersen
dc.titleStudium degradace biokompatibilních polymerůcs
dc.title.alternativeStudy of biocompatible polymers degradationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-24cs
dcterms.modified2009-07-22-11:45:06cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid19065en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:57:18en
sync.item.modts2021.11.12 09:12:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMárová, Ivanacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record