Show simple item record

The possibilities of horticultural production in stalled spaces and public spaces of postindustrial city

dc.contributor.advisorHavliš, Karelsk
dc.contributor.authorAdamková, Janask
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:39Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:39Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationADAMKOVÁ, J. Možnosti zahradnické produkce v urbánních ladech a veřejných prostorách postindustriálního města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.cs
dc.identifier.other74447cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178193
dc.description.abstractObraz postindustriálneho mesta tvorí základná osnova verejných priestranstiev (ulice, námestia, parky, nábrežia) spoločne so širokým spektrom ďalších, často nedostatočne využitých verejných a poloverejných priestorov, ako aj dlhodobo nevyužívaných plôch urbánnych úhorov. Predmetom tejto práce je výskum rozličných foriem mestského záhradničenia a ich optimálnych priestorových, prevádzkových a funkčných parametrov v kontexte urbanizmu a územného plánovania, s cieľom aplikovať ich v rámci nevyužívaných mestských priestorov. Na základe prípadových štúdií zahrnutých do výskumu je vyhodnocovaná úspešnosť situovania jednotlivých plôch v rozličných typoch verejných priestorov a urbánnych úhorov a vytvorené odporúčania pre plánovaciu prax. Výsledky práce ukazujú, že plochy s možnosťami záhradníckej produkcie sú vhodným riešením na dočasné aj dlhodobé využitie nedostatočne využívaných mestských priestorov s množstvom benefitov v spoločenských, sociálnych, ekonomických a ekologických oblastiach.sk
dc.description.abstractThe image of the postindustrial city is formed by public spaces (streets, plazas and squares, parks, riverfronts and waterfronts) together with a wide range of underused urban spaces and long-term unused areas of stalled spaces. The subject of this work is research of different types of urban gardening spaces and their optimal spatial, operational and functional parameters in the context of urbanism and urban planning. The aim is to apply them to the structure of unused urban spaces. On the basis of the case studies included in the research, the success of placement of individual community projects in different types of public spaces and stalled spaces is assessed. Recommendations for planning practice are based on these evaluations. The results of the work show that spaces with possibilities of horticultural production are a suitable solution for the temporary and also long-term use of under-utilized urban areas with many benefits in social, economic and environmental areas.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkomunitná záhradask
dc.subjectmestské záhradničeniesk
dc.subjectmestská agrikultúrask
dc.subjectzáhradnícka produkciask
dc.subjectverejný priestorsk
dc.subjectverejné priestranstvosk
dc.subjecturbánny úhorsk
dc.subjectbrownfieldssk
dc.subjectpostindustriálne mestosk
dc.subjectcommunity gardenen
dc.subjecturban gardeningen
dc.subjecturban agricultureen
dc.subjecthorticultural productionen
dc.subjectpublic spaceen
dc.subjectpublic open spaceen
dc.subjectstalled spaceen
dc.subjectbrownfieldsen
dc.subjectpostindustrial cityen
dc.titleMožnosti zahradnické produkce v urbánních ladech a veřejných prostorách postindustriálního městask
dc.title.alternativeThe possibilities of horticultural production in stalled spaces and public spaces of postindustrial cityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-23cs
dcterms.modified2019-05-24-10:46:59cs
thesis.disciplineUrbanismuscs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid74447en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:22:36en
sync.item.modts2021.11.12 18:13:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeLöw, Jiřísk
dc.contributor.refereeŠtěpánková,, Robertask
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (předseda) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. (člen) doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Jiří Löw (člen)cs
but.defencePředseda komise doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D (dále jen "předseda") uvítal účastníky obhajoby a přečetl výtah z životopisu obhajující doktorandky Ing. Jany Adamkové (dále jen "doktorandky"). Přednesl výčet z publikační činnosti doktorandky, vybrané projekty a jiné tvůrčí aktivity. Předseda komise vyzval školitele doc. Ing. arch. Karla Havliše (dále jen "školitel) k vyjádření o studiu doktorandky. Školitel hodnotil pozitivně působení a studium doktorandky. Oceňoval její aktivitu v rámci pedagogické činnosti a mezinárodních workshopů. Předseda komise vyzval doktorandku k přednesení prezentace o své disertační práci. Doktorandka přednesla prezentaci. Předseda komise vyzval oponentku doc. Ing. arch. Robertu Štěpánkovou, Ph.D. (dále jen "oponentka") k představení posudku. Oponentka seznámila komisi s obsahem posudku. V posudku zazněly tři dotazy směřované na doktorandku: 1) Které lokality případových studií doktorandka navštívila? Ovlivnila návštěva hodnocení v případové studii? Doktorandka navštívila osobně německé, londýnské a hamburské zahrady. Hodnocení nebylo návštěvou ovlivněno - hodnocení bylo kvantitativní. 2) Jak by v praxi doktorandky využila poznatky ze své práce? Především o oboru městského a územního plánování. Doktorandka přednesla proces aplikace poznatků - V rámci územní města by proběhl pasport nevyužitých pozemků (pozemků ležících ladem). Pozemky ve vlastnictví města lze přímo rozvíjet. Soukromé vlastníky je potřeba k rozvoji motivovat. Město by mělo dát impulz vlastníkům pozemků k aktivitě. Pozemky lze nabídnout "k adopci" komunitám a spolkům za účelem městského zahradničení. 3) Co považuje doktoranda za riziko městského zahradničení? Doktorandka uvedla, že problémy nastávají v komunikaci, která by měla přinášet jasné stanovení pravidel. Předseda komise přečetl posudek nepřítomného oponenta doc. Ing. arch. Jiřího Löwa (dále jen "oponenta"). Oponent uvedl v posudku nejasnosti v názvosloví některých pojmů práce. Doktorandka vysvětlila, že některé pojmy vznikly důsledkem jazykové struktury práce - užití českého názvu, slovenského jazyka textu práce. Na posudky doktorandka přesvědčivě a úplně reagovala a obhájila svá stanoviska.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record