Show simple item record

The Proposal of the Business development of the Company Operating on the Electricity Market

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorMatiovský, Davidcs
dc.date.accessioned2019-09-12T10:53:31Z
dc.date.available2019-09-12T10:53:31Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMATIOVSKÝ, D. Návrh rozvoje společnosti působící na trhu s elektřinou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other122340cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180658
dc.description.abstractUvedená diplomová práce se zabývá vytvořením plánu rozvoje společnosti v rámci vybraného portfolia služeb na trhu s elektřinou. Teoretická část se zaměřuje na detailní popis možností rozvoje společnosti a problematice strategického řízení, především na vybrané analýzy obecného, tržního a vnitřního prostředí. V analytické části jsou identifikovány a analyzovány klíčové faktory působící na vybranou společnost QUANTUM, a.s. a ovlivňující její působení na trhu s elektřinou, a dále zhodnoceno vnitřní prostředí společnosti. Na základě výsledků z provedených analýz je vypracován návrh rozvoje společnosti pro upevnění pozice na trhu s elektřinou a vypracovány kroky k dosažení zvolené strategie. Součástí návrhů je také zhodnocení rizik a přínosů navrhované strategie.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the creation of the development plan within the selected portfolio of services on the electricity market. The theoretical part focuses on a detailed description of the possibilities of company development and strategic management issues, especially on selected analyzes of general, market and internal environment. In the analytical part are identified and analyzed the key factors affecting the company affecting its operation in the electricity market, as well as the evaluation of the internal environment of the company. Based on the results of the analyzes, a proposal for the development of QUANTUM, a.s. to consolidate the electricity market position and steps to achieve the chosen strategy. The proposals also include a risk assesment and evaluation of the benefits of the proposed strategy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEnergetikacs
dc.subjectportfolio služebcs
dc.subjectstrategická analýza prostředícs
dc.subjectstrategický rozvojcs
dc.subjectSWOT maticecs
dc.subjecttrh s elektřinoucs
dc.subjectElectricity marketen
dc.subjectenergy sectoren
dc.subjectservices portfolioen
dc.subjectstrategical analysis of the business environmenten
dc.subjectstrategical developmenten
dc.subjectSWOT matrixen
dc.titleNávrh rozvoje společnosti působící na trhu s elektřinoucs
dc.title.alternativeThe Proposal of the Business development of the Company Operating on the Electricity Marketen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-09-11cs
dcterms.modified2019-09-12-10:43:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid122340en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.09.12 12:53:31en
sync.item.modts2019.09.12 12:13:20en
dc.contributor.refereeMBA, Kamil Komenda,cs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record