Show simple item record

Residential building in Prostějov

dc.contributor.advisorSmolka, Radimcs
dc.contributor.authorVykopal, Jancs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:55:03Z
dc.date.available2020-02-10T19:55:03Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVYKOPAL, J. Bytový dům v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126431cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184589
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá novostavbou bytového domu v Prostějově. Cílem práce je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními, dvěma podzemními podlažími a plochou střechou. Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu s odskočeným nejvyšším podlažím. Konstrukčním systémem bytového domu je železobetonovými monolitický skelet, ve 4.NP je kombinovaný se zděným systémem. Práce obsahuje přípravné a studijní práce, architektonicko-stavební řešení, požárně-bezpečnostní řešení objektu a techniku prostředí stavby.cs
dc.description.abstractThis thesis summarizes a project of new residential building in Prostejov. The goal of the thesis was to create documentation for the project´s design and implementation. The building consists of four floors above the ground, two underground floors and a flat roof. The building is rectangular shaped with a rebound of 4th floor above the ground. The structural system of the building is monolitic reinforced concrete system, with combined system in 4th floor. The thesis includes the preparatory and study reports, architectural and construction solutions, fire-safety of building and equipment solutions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectbytcs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectmonolitcs
dc.subjectskeletový systémcs
dc.subjectkombinovaný systémcs
dc.subjectzdivocs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectbalkóncs
dc.subjectterasacs
dc.subjectdokumentace pro provádění stavbycs
dc.subjectProstějovcs
dc.subjectResidential buildingen
dc.subjectapartmenten
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectmonoliticen
dc.subjectcolumn systemen
dc.subjectcombined systemen
dc.subjectmasonryen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectbalconyen
dc.subjectterraceen
dc.subjectdocumentation for the project ´s design and implementationen
dc.subjectProstejoven
dc.titleBytový dům v Prostějověcs
dc.title.alternativeResidential building in Prostějoven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-10-18:12:26cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126431en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:41:33en
sync.item.modts2020.03.30 20:35:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMizerová,, Lenka Smolkovács
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc.Ing.Ing. arch. Milan Palko, Ph.D - předseda, prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Petra Vorlíčková - tajemník, Ing. David Průša - tajemník, Ing. Lukáš Pobořil - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Michal Novotný, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Šulák, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent představil svou práci v power pointové prezentaci. Jedná se o bytový dům v Prostějově. Student představil objekt, ukázal lokalitu stavby a dispoziční a konstrukční řešení. Otázky oponenta: Chybějící či chybné zakreslování a dílčí části projektu. Na připomínky oponenta reagoval student nepřesvědčivě, svoje řešení obhajoval nejistě a nebyl schopen je přijatelně zdůvodnit. Rovněž otázky položené členy komise nezodpověděl zcela dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record