Show simple item record

The Study Management Standards for the Manufacturing Organization

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorŠpatenková, Ditacs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:00:04Z
dc.date.available2020-07-16T10:00:04Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠPATENKOVÁ, D. Studie norem řízení pro výrobní organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125323cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192027
dc.description.abstractDiplomová práce řeší normy bezpečnosti práce ve společnosti Foxconn. Cílem této práce je vyhodnotit současný stav řízení podniku na základě dosavadní normy a komparace k možnosti uplatnění normy nové za účelem dosažení kvalitnější bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with occupational safety standards in Foxconn company. The aim of this thesis is to evaluate current state of company management on the basis of existing standard and to compare both standards in order to make the new standard valid, better condition of occupational health and safety should be a result.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectnormacs
dc.subjectodpovědnostcs
dc.subjectdokumentované informacecs
dc.subjectISO 45001cs
dc.subjectOHSAS 18001cs
dc.subjectoccupational safetyen
dc.subjectstandarden
dc.subjectresponsibilityen
dc.subjectdocumented informationen
dc.subjectISO 45001en
dc.subjectOHSAS 18001en
dc.titleStudie norem řízení pro výrobní organizacics
dc.title.alternativeThe Study Management Standards for the Manufacturing Organizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:48cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125323en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:18:14en
sync.item.modts2021.11.12 12:52:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng. Zdeněk Šmarda, Ph.Dcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího - odpovězeno. Otázka oponenta - odpovězeno. Otázky komise - Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - Přehled nálezů - vysvětlení tabulky v diplomové práci. Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record