Show simple item record

New Embankments - Urban Redevelopment of Selected Area along the River Svitava in Brno

dc.contributor.advisorKopáčik, Gabrielcs
dc.contributor.authorPišová, Lindacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:17:47Z
dc.date.available2019-05-17T02:17:47Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPIŠOVÁ, L. Nová nábřeží - urbanistická studie přestavby vybraného území podél řeky Svitavy v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.cs
dc.identifier.other64283cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26320
dc.description.abstractTato práce navazuje na dva předešlé semestry, kdy jsem se s kolegyněmi Bc. Lenkou Gulačovou a Bc. Zdeňkou Sedlákovou zabývala analýzou řeky Svitavy v Brně, jejími hodnotami a problémy a následným potenciálem využití. Je důležité zmínit, že tato diplomová práce nemá tradiční formát urbanistické studie. Práce přesahuje do teoretické roviny, kde se věnuje problematice nábřeží, řece v městském prostředí a zejména řešení brownfieldů, které jsou pro Posvitavskou zónu velmi typické. Pro tuto práci jsem zvolila nejsevernější část řeky Svitavy v Brně. Jedná se o tři lokality, jejichž ústředním motivem jsou ostrovy a brownfieldy. Oba tyto fenomény mají své hodnoty, problémy, ale zároveň velký potenciál. Na vytipovaných lokalitách (Obřany, Maloměřice, Husovice) se snažím ilustrovat možnosti, které jsou zobrazeny v podobě zásahů. Zvolené lokality na sebe kontinuálně navazují a jsou protkány sérií zásahů, které zlepšují kvalitu území.cs
dc.description.abstractThe project follows two previous semesters when the analysis of river Svitavy in Brno was elaborated together with colleagues Lenka Gulačovou and Zdeňka Sedláková. It dealt with the river's values and potential problems and subsequent recovery. Important aspect of the thesis is that it does not have the traditional form of urban study. The project extends into the theoretical plane, which is dedicated to the waterfront, the river in an urban environment and in particular to the issues of brownfields, that are substantial for the area of Svitava river. For this work I chose a site located close to the northern edge of the city (Obřany, Maloměřice, Husovice). Three sites are selected, their central motifs are islands and brownfields. Both of these phenomena have their values, problems, but also large potential. At selected locations (Obřany, Maloměřice, Husovice) I try to illustrate the options that are presented in the form of interventions. Selected locations continually follow each other and are connected by a series of interventions that improve the quality of the space.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSvitavacs
dc.subjectObřanycs
dc.subjectMaloměřicecs
dc.subjectHusovicecs
dc.subjectnábřežícs
dc.subjectminimální zásahy - maximální užitekcs
dc.subjectbrownfieldscs
dc.subjectkontakt s vodoucs
dc.subjectostrovy a soutokycs
dc.subjectpřírodní charaktercs
dc.subjectpodpora různorodých aktivitcs
dc.subjectkontextcs
dc.subjectSvitavaen
dc.subjectObřanyen
dc.subjectMaloměřiceen
dc.subjectHusoviceen
dc.subjectwaterfronten
dc.subjectminimal intervention - maximal benefiten
dc.subjectbrownfieldsen
dc.subjectcontact with wateren
dc.subjectislands and confluencesen
dc.subjectnatural characteren
dc.subjectactivity supporten
dc.subjectcontexten
dc.titleNová nábřeží - urbanistická studie přestavby vybraného území podél řeky Svitavy v Brněcs
dc.title.alternativeNew Embankments - Urban Redevelopment of Selected Area along the River Svitava in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-05-28cs
dcterms.modified2013-05-28-14:42:28cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid64283en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:03:23en
sync.item.modts2020.03.31 06:19:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeSátora, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Zbyněk Pech (předseda) Ing. arch. Eva Eichlerová (člen) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record