Show simple item record

Apartment building on a sloped site

dc.contributor.advisorBečkovský, Davidcs
dc.contributor.authorHudec, Karelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:41:47Z
dc.date.available2019-05-17T06:41:47Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHUDEC, K. Bytový dům ve svahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other76184cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30475
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je projekt bytového domu v Uherském Brodě. Objekt je navržen na svažitý pozemek v centrální zastavěné části města. Byty jsou umístěny ve třech nadzemních podlažích, v podzemním podlaží je hromadná garáž. Svislé nosné konstrukce spodních podlaží jsou z monolitického železobetonu, horní podlaží jsou zděné z keramických bloků HELUZ. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné konstrukce jsou monolitické, železobetonové. Objekt je zastřešen částečně pultovou a částečně sedlovou vazníkovou střechou.cs
dc.description.abstractSubject of master´s thesis is an apartment building in Uhersky Brod. Subject is designed on a sloped site in central urban area of the city. Apartments are placed on three floors above the ground level, in underground floor is situated a garage. Vertical load-bearing structures in lower floors are made of monolithic reinforced concrete, upper floors are made of ceramic blocks HELUZ. Whole building is insulated with external thermal insulation composite system. Horizontal structures are made of monolithic reinforced concrete. Roof is partly mono-pitched, partly double-pitched truss roof.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectparcela ve svahucs
dc.subjectvnější zateplovací systemcs
dc.subjectvazníková střechacs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectkeramické blokycs
dc.subjectApartment buildingen
dc.subjectsloped siteen
dc.subjectexternal thermal insulation composite systemen
dc.subjecttruss roofen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectceramic blocksen
dc.titleBytový dům ve svahucs
dc.title.alternativeApartment building on a sloped siteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-04cs
dcterms.modified2014-03-17-10:52:31cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76184en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:20:17en
sync.item.modts2020.03.31 07:19:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBečkovská, Terezacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record