Show simple item record

Analysis of Economic Indicators Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorSkočík, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:26:27Z
dc.date.available2018-10-21T21:26:27Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSKOČÍK, M. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73292cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33242
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na analýzu společnosti Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace. K analýze jsou použity vybrané finanční ukazatele a následná aplikace statistických metod. Finanční situace podniku je analyzována pomocí regresní analýzy a časových řad. Práce se skládá ze tří částí. Teoretická část vysvětluje ekonomické a statistické pojmy. Praktická část se zabývá výpočty, předvedení organizace a její situace. Výsledky analýzy budou sloužit jako podklad pro možné stanovení cílů a strategií podniku.cs
dc.description.abstractBachelor´s thesis is focused on the analysis of the company Dum kultury Hodonin, prispevkova organizace. For Analysis is use selected financial indicators and consequent application of statistical methods. Financial situation of the company is describe with regression analysis and with the help of time series. The work is divide in to the three parts. First part is theoretic which will tell you about economics and statistics terms. Second part is practice, there is some mathematics result and some words about what is Dum kultury Hodonin and how it is doing. Last part is about results of analysis and possible determination of objectives and strategies of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStatistikacs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční ukazatele.cs
dc.subjectStatisticsen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial indicators.en
dc.titleAnalýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Indicators Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-27cs
dcterms.modified2014-07-01-15:25:47cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73292en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 12:59:39en
sync.item.modts2021.11.10 12:43:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDoubravský, Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: nejsou Otázky oponenta - Ing. Karel Doubravský, Ph.D.: 1) S jakým typem časových řad pracujete? Mohl byste vysvětlit použité časové členění 2010, 1. pol. 2011, 2011, 1. pol. 2012 a 2012? - odpovězeno 2) Jak konkrétně lépe by mohla organizace využívat volné finanční prostředky? - odpovězeno Otázky komise: 1) prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.: Proč jste analýzy prováděl až od roku 2010, když společnost byla založena mnohem dříve? - odpovězeno 2) prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.: Kdo je majitelem společnosti? - odpovězeno 3) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA: Co myslíte "omezeností okolí" ve SWOT analýze? - odpovězeno 4) Ing. Štefan Štepník: Z čeho se naplňuje investiční fond? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record