Show simple item record

Shortwave diathermy

dc.contributor.advisorKolářová, Janacs
dc.contributor.authorFaltýnková, Květoslavacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:15Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:15Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationFALTÝNKOVÁ, K. Vysokofrekvenční ohřev tkání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84340cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40704
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou vysokofrekvenčního ohřevu tkání a vlivem elektromagnetického pole na živou tkáň. Popisuje kapacitní a indukční metodu, které jsou srovnány výpočtem. Cílem práce je vytvořit aplikaci pro simulaci vysokofrekvečního ohřevu tkání v programu MATLAB. Aplikace obsahuje čtyři modely. Výstupem práce jsou nasimulované průběhy intenzit a ohřevů tkání.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with high-frequency heating of tissues and the influence of electromagnetic fields on living tissue. Describes the capacitive and inductive method, which are compared by calculating. The goal is to create an application for simulation of vysokofrekvečního heating of tissues in MATLAB. The application includes four models. The output of the work are simulated waveforms of the intensities and heats the tissues.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektromagnetické polecs
dc.subjectvysokofrekvenční ohřev (krátkovlnná diatermie)cs
dc.subjectkapacitní a indukční metodacs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectElectromagnetic fieldsen
dc.subjecthigh-frequency heating (shortwave diathermy)en
dc.subjectcapacitive and inductive methoden
dc.subjectMATLABen
dc.titleVysokofrekvenční ohřev tkánícs
dc.title.alternativeShortwave diathermyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-18-15:25:33cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid84340en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:02:38en
sync.item.modts2020.03.30 14:17:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHejč, Jakubcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami. Studentka odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record