Show simple item record

Visualization of Program Flow of Executable Files

dc.contributor.advisorZemčík, Pavelcs
dc.contributor.authorRusnák, Jakubcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:16:25Z
dc.date.available2020-06-23T08:16:25Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationRUSNÁK, J. Vizualizace programového toku spustitelných souborů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42807cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54226
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a implementací vizualizace programového toku spustitelných souborů na platformě Windows. Na začátku se zabývá strukturou formátu PE EXE a způsobem uložení instrukcí v něm. Následně se práce věnuje současným metodám analýzy a detekce malware, speciálně analýze programového toku. Popisují se též existující metody vizualizace malware a nástroje na implementaci 3D vizualizace dat. Práce se zaměřuje na návrh a implementaci 3D vizualizace programového toku pomocí zobrazení skoků v programu. Výsledkem je nástroj, pomocí kterého je možné na základě vizualizace identifikovat různé druhy malware.cs
dc.description.abstractThis master's thesis describes the visualization of program flow of executable files on Microsoft Windows platform. In theoretical part it describes the PE EXE file format and instruction format. In following chapters there are described current methods of malware analysis, especially the analysis of program flow. Then there are introduced current malware visualization methods and tools for 3D data visualization. The main objective is design and implementation of 3D visualization of jumps in executable files. The result is the visualization tool, which helps to identify different samples of malware from the normal code.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPE EXEcs
dc.subjectinstrukce skokucs
dc.subjectmalwarecs
dc.subjectprogramový tokcs
dc.subject3D vizualizacecs
dc.subjectPE EXEen
dc.subjectjump instructionen
dc.subjectmalwareen
dc.subjectprogram flowen
dc.subject3D visualizationen
dc.titleVizualizace programového toku spustitelných souborůcs
dc.title.alternativeVisualization of Program Flow of Executable Filesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:58cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42807en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:11:53en
sync.item.modts2021.11.12 09:10:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBartoň, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jaké výhody má ukládání nastavení aplikace do XML pomocí knihovny boost oproti výchozím možnostem v knihovně Qt? V technické zprávě není jasné, zda-li jste evaluoval dotazník na stejných či jiných vzorcích virů, než jakými jste instruoval respondenty, což by vedlo na zavádějící výsledky. Uveďte toto na pravou míru.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record