Show simple item record

Design of interconnections and program modules for robotic cell control for parts creation

dc.contributor.advisorBradáč, Františekcs
dc.contributor.authorFursov, Ihorcs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:42:59Z
dc.date.available2019-06-27T10:42:59Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationFURSOV, I. Návrh propojení a programových modulů pro řízení robotické buňky pro zakládání dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other115949cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179389
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem propojení programových modulů, pro řízení robotické buňky pro zakládání dílů. Vypracována rešerše se zabývá komunikačními protokoly používanými v průmyslu. Dále je proveden rozbor jednotlivých častí buňky dle možnosti komunikace. Jsou navrhnuty struktury řízení buňky. Po zhodnocení jednotlivých struktur je vybrána struktura s využitím SCADA systému. Projekt pro propojení jednotlivých zařízení je vytvořen v systému Wonderware System Platform. Dále je popsán postup propojení jednotlivých částí buňky mezi sebou. Je navrhnuta vizualizace pro ovládaní robotické buňky a znázornění jejího stavu. Vizualizace je vytvořena v programu Wonderware InTouch. Na závěr je práce zhodnocena.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis describes design of interconnections and program modules for robotic cell control for parts creation. Research of this work is focused on industrial comunication protocols. The next part analyzes separate parts of the cell and their ways of connection. Futhermore, control structures of the cell are proposed and after comparison of them SCADA system structure was chosen. Project of connecting separate devices is done in Wonderware Systém Platform. The next step describes procedure of interconection of parts of the cell with each other. Then was designed visualization to operate robotic cell and to illustrate its state. Whole visualization was created using Wonderware InTouch program. In conclusion thesis is reviewed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRobotická buňkacs
dc.subjectprůmyslové komunikační protokolycs
dc.subjectOPC standardcs
dc.subjectOPC UA standardcs
dc.subjectSCADA systémycs
dc.subjectWonderware System Platformcs
dc.subjectWonderware InTouch.cs
dc.subjectRobotic cellen
dc.subjectindustrial comunication protocolsen
dc.subjectOPC standarden
dc.subjectOPC UA standarden
dc.subjectSCADA systemsen
dc.subjectWonderware System Platformen
dc.subjectWonderware InTouch.en
dc.titleNávrh propojení a programových modulů pro řízení robotické buňky pro zakládání dílůcs
dc.title.alternativeDesign of interconnections and program modules for robotic cell control for parts creationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-06-20-08:38:04cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115949en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:07:25en
sync.item.modts2020.04.01 01:48:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVetiška, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (předseda) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (místopředseda) doc. Ing. Juraj Uríček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) Ing. Roman Dvořák (člen) Ing. Ladislav Kárník, CSc. (člen)cs
but.defenceNa začátku prezentace diplomant představil layout robotické buňky, ve které řešil komunikaci mezi jednotlivými zařízeními, zejména řídicí systém robotu, řídicí PLC Siemens a tříosé CNC obráběcí centrum MCV 754. Dále představuje princip komunikace OPC (UA) a výhody jejího použití. Následně diplomant představuje výrobce softwaru typu SCADA a taktéž představuje topologii navržené sítě. Následně diplomant popisuje vytvoření topologie v programu Wonderware a spuštění jednotlivých OPC serverů a propojení se SCADA softwarem. Prezentace dále obsahuje část týkající se výběru dat ke sledování a tvorby vizualizace. Otázku oponenta, zda se dá navržené řešení dále rozšiřovat, zodpovídá diplomant kladně. Překládá návrh, jakým způsobem vložit další zařízení do aktuální komunikační struktury. Na otázku softwaru InTouch vs. WinCC reaguje diplomant v návaznosti na svou práci a popisuje, který program byl použit v dílčích částech návrhu topologie.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record