Show simple item record

Restoration of Villa Wagner

dc.contributor.advisorMájek, Jancs
dc.contributor.advisorNovotný, Miloslavcs
dc.contributor.authorSál, Kristiáncs
dc.date.accessioned2020-07-04T06:57:30Z
dc.date.available2020-07-04T06:57:30Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSÁL, K. Obnova Vily Wágner [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128763cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191109
dc.description.abstractZadání mé práce v rámci ateliéru obnovy památek bylo vytvořit wellness provoz, jako součást rodinné vily v Maloměřicích. Ve své práci jsem se snažil nenabourávat okolní zástavbu ojedinělým elementem. Pro provoz wellness jsem vytvořil samostatnou stavbu v rámci zahrady za vilou a objem této stavby jsem zvolil, tak aby zapadl do okolí.cs
dc.description.abstractThe assignment of my work within the monument restoration studio was to create a small wellness center, as part of the family villa in Malomeřice. In my work, I tried not to disturb the surrounding development with an unique element. For the wellness center I created a separate structure within the garden behind the villa and I chose the volume of this structure to fit in with the surroundings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectwellnesscs
dc.subjectizolovaná stavbacs
dc.subjectzahradacs
dc.subjectpropojení exteriéru s interiéremcs
dc.subjectfamily houseen
dc.subjectrefurbishmenten
dc.subjectwellnessen
dc.subjectisolated structureen
dc.subjectgardenen
dc.subjectconnecting exterior to interioren
dc.titleObnova Vily Wágnercs
dc.title.alternativeRestoration of Villa Wagneren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-26cs
dcterms.modified2020-07-03-17:42:04cs
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128763en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.04 08:57:30en
sync.item.modts2020.07.04 08:18:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŽáková, Dagmarcs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Petra Matoušková - člen, doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. - člen, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent představil téma bakalářského projektu, jímž je adaptace vily Wagner v Brně – Maloměřicích na wellness centrum při zachování bydlení investora. V rámci prezentace vyložil své motivace ke zpracování zadání, které je pro dané území s rezidenční funkcí a intenzivním využitím k rekreačním účelům (pěší, cyklistika, in-line bruslení) poněkud neobvyklé, obzvlášť s ohledem na skutečnost, že na dotčený pozemek je zákaz vjezdu, což pro plánovanou funkci představuje zásadní úskalí. V rámci prezentace představil značně nepřesvědčivý architektonický koncept a nestandardní konstrukční řešení. Po ukončení prezentace se student vyjádřil k připomínkám uvedeným v posudcích vedoucího a oponenta, avšak bez předchozí přípravy; jeho argumentace byla nejistá. Během rozpravy nad výkresovou dokumentací a nad modelem byla diskutována problematika parkovacího stání zasahujícího do drážního pozemku, skutečnost, že se řešený objekt nachází v záplavové oblasti a rentabilita plánovaného wellness centra. Dalším předmětem debaty bylo neopodstatněné propojení objektu A a B, jímž si autor značně zkomplikoval řešení návrhu, nesrozumitelnost a nedotaženost výkresů ve výkresové dokumentaci i v prezentaci, nevyřešené otázky požární bezpečnosti, absence přístupu pro hendikepované a další nedostatky. V závěru rozpravy bylo zjištěno, že technická zpráva neodpovídá předložené výkresové dokumentaci. Z celkového zpracování vyplynulo, že student nekonzultoval s příslušnými profesemi a že návrh domu nefunguje ani z architektonického hlediska. Členové komise doporučují, aby student obdržel nové zadání.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record